De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van leerstijlen op de interne locus of control : Accommodator, divergeerder, assimilator en convergeerder

Rechten:

De invloed van leerstijlen op de interne locus of control : Accommodator, divergeerder, assimilator en convergeerder

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken of er een verband is tussen enerzijds de leerstijlen ‘accommodator’, ‘divigeerder’, ‘assimilator’ en ‘convergeerder’; en anderzijds een interne locus of control. Door middel van het meetinstrument ‘Talent-Sense’, is onderzocht in welke mate een student affiniteit had met elk van de vier leerstijlen en hoe hoog de interne locus of control was. De test is afgenomen bij eerstejaars studenten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Er hebben 247 participanten deelgenomen, waarvan 68 (27,5%) vrouwen en 179 (72,5%) mannen. De deelnemers aan dit onderzoek hadden een gemiddelde leeftijd van 19,48 jaar (sd=1,97). De gegevens, voortgekomen uit deze test, zijn geanalyseerd aan de hand van de Pearson correlatie test. Bij de leerstijlen ‘accommodator’, ‘divigeerder’ en ‘convergeerder’ is geen significant verband gevonden met de interne gerichtheid (r= -.047, p=.458; r= -0.014, p=.832; r=.087, p=.174). De leerstijl ‘assimilator’ laat een marginaal significant zwak positief verband zien met interne gerichtheid, dit verband is tevens sterker dan dat van de andere drie leerstijlen (r=.116, p=.067). Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat een betere beheersing van de leerstijl ‘assimilator’ een marginale verhoging van interne locus of control tot gevolg heeft. Naar aanleiding van deze conclusie wordt er met terughoudendheid aanbevolen om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van de leerstijl ‘assimilator’, waardoor er een basis wordt gelegd voor een goede mentale stabiliteit (Witte, De Jonge & Schoonman, 2014).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk