De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goedkoop gezonde voeding : Een kwalitatieve inventarisatie van de haalbaarheid om de nieuwste voedingsrichtlijnen in de interventie Goedkoop Gezonde Voeding te integreren.

Rechten:

Goedkoop gezonde voeding : Een kwalitatieve inventarisatie van de haalbaarheid om de nieuwste voedingsrichtlijnen in de interventie Goedkoop Gezonde Voeding te integreren.

Rechten:

Samenvatting

Doel: Het onderzoeksdoel was de huidige e-learning module aan te passen aan de nieuwste voedingsrichtlijnen, rekening houdend met de doelgroep volwassenen met een laag inkomen. Betaalbaar gezond boodschappen doen blijft het uitgangspunt. Opzet: Een kwalitatief beschrijvend onderzoek bestaande uit een documentenanalyse en interviews. Methode: Middels een documentenanalyse zijn de nieuwste en verouderde voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad (Richtlijnen Goede Voeding 2006 en 2015) en het Voedingscentrum (Richtlijnen Voedselkeuze 2011 en Richtlijnen Schijf van Vijf 2016) met elkaar vergeleken. De nieuwste voedingsrichtlijnen met betrekking tot de strategieën1 binnen de e-learning module zijn voorgelegd door middel van interviews met diëtisten, hiermee is de haalbaarheid van deze richtlijnen bij de doelgroep volwassenen met een laag inkomen achterhaald. De resultaten uit de documentenanalyse en interviews zijn meegenomen om de voedingsadviezen binnen de e-learning module Goedkoop Gezonde Voeding te vernieuwen, rekening houdend met de doelgroep. Het conceptadvies is voorgelegd aan de expert, eindverantwoordelijke diëtiste van de interventie Goedkoop Gezonde Voeding. Aan de hand van feedback van de expert is het definitieve advies ontwikkeld. Resultaten: Uit het onderzoek bleek dat de nieuwste voedingsrichtlijnen zijn veranderd ten opzichte van de verouderde voedingsrichtlijnen. De nieuwste richtlijnen zijn aangescherpt en richten zich, in tegenstelling tot de verouderde richtlijnen die vooral focuste op voedingsstoffen, nu ook op productniveau. De belangrijkste verandering binnen de nieuwste voedingsrichtlijnen is dat meer aandacht wordt besteed aan een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. Uit de interviews met de diëtisten is naar voren gekomen dat de nieuwste voedingsrichtlijnen niet altijd haalbaar zijn voor de doelgroep volwassenen met een laag inkomen. Discussie: Met zeven respondenten zorgt de datasaturatie ervoor dat de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden en dus niet representatief zijn. De geïnterviewde diëtisten hebben wel waardevolle informatie gegeven door hun ervaring met de e-learning module en/of doelgroep volwassenen met een laag inkomen. De grootste uitdaging voor het wel of niet behalen van de voedingsrichtlijnen zijn kennis en de kosten van voedingsmiddelen. Conclusie: Met de vernieuwde e-learning module wordt getracht de deelnemers meer conform de nieuwste voedingsrichtlijnen (RGV ‘15) te laten consumeren en het uiteindelijke doel - om meer groente en fruit en minder verzadigd vet te consumeren - te bereiken met kleine stappen. Aanbeveling: Het advies is om bij vervolgonderzoek de inname van toegevoegd suiker bij de doelgroep volwassenen met een laag inkomen uitvoeriger te onderzoeken en het doel van de e-learning module te heroverwegen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk