De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van gewichtsverlies op de lichaamssamenstelling bij hoofdhalskankerpatienten met een BMI ≥ 25 kg/m2

Rechten:

De invloed van gewichtsverlies op de lichaamssamenstelling bij hoofdhalskankerpatienten met een BMI ≥ 25 kg/m2

Rechten:

Samenvatting

Uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat in 2016 ongeveer 3000 nieuwe patiënten de diagnose hoofdhalskanker hebben gekregen. De incidentie van het aantal patiënten met hoofd-halstumoren is met 69% toegenomen sinds 1990. Alvorens de behandeling is 20-50% van de patiënten ondervoed. Ondervoeding kan een negatieve invloed hebben op o.a. de genezing. Bij patiënten met overgewicht of obesitas kan het gewichtsverlies voordelen bieden. Dit onderzoek geeft antwoord op de onderzoeksvraag ‘welke invloed heeft gewichtsverlies op de lichaamssamenstelling van hoofdhalskankerpatiënten met een BMI ≥ 25 kg/m2, gedurende en na de (bio)radiatie behandeling?’ Methoden Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van observationeel epidemiologisch onderzoek. Door middel van de BIA werd voor, tijdens en na (bio)radiatie behandeling de lichaamssamenstelling van hoofdhalskankerpatiënten gemeten. Daarnaast zijn de factoren leeftijd, geslacht, activiteitenpatroon, tumorstadium en behandeling meegenomen in het onderzoek. De antwoorden op de deelvragen zijn, met SPSS, beschrijvend en toetsend weergegeven. Resultaten Tijdens dit onderzoek werden 26 hoofdhalskankerpatiënten geïncludeerd. De onderzoeksgroep bestond voor 82% uit mannen die 65 jaar of ouder waren. Het is gebleken dat de lichaamssamenstelling over het algemeen stabiel blijft bij hoofdhalskankerpatiënten met een BMI ≥ 25 kg/m2 die (bio)radiatie ondergaan en gewicht verliezen. In dit onderzoek is daarnaast een verschil gezien binnen de factor geslacht en de verandering van de lichaamssamenstelling. Dit resultaat is significant (p<0,05). Voor andere factoren werd geen significant verschil gevonden bij de verandering van de lichaamssamenstelling (p>0,05). Conclusie In dit onderzoek is geen significant verschil gevonden (p>0,05) bij de verandering van de lichaamssamenstelling bij hoofdhalskankerpatiënten met gewichtsverlies en een BMI ≥ 25 kg/m2 gedurende en na de (bio)radiatie behandeling. Er werd geconcludeerd dat het percentage van zowel de vetvrije massa als de vetmassa gedurende de behandeling gemiddeld stabiel bleven. Aanbevelingen Het advies aan de diëtisten in het VUmc is om de huidige diëtistische behandeling voor hoofdhalskankerpatiënten met een BMI ≥ 25 kg/m2 (nog) niet te veranderen. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de onderzoeksgroep te vergroten. Het blijkt dat de verandering van de lichaamssamenstelling bij iedere hoofdhalskankerpatiënt verschilt. Er wordt daarom geadviseerd om bij iedere patiënt, tijdens en na de behandeling, de lichaamssamenstelling te meten. Trefwoorden: hoofd-halstumoren, lichaamssamenstelling, overgewicht, patiënten, (bio)radiatie

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk