De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Zelfbeeld

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is er gekeken naar het verschil in zelfbeeld (fysieke verschijning, sportieve vaardigen en sociale vaardigheden) tussen verschillende BMI-groepen bij kinderen op basisscholen uit Amsterdam. In totaal zijn er 309 leerlingen met een gemiddelde leeftijd van 10,72 jaar die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Bij hen is de lengte/gewicht gemeten om zo de BMI te bepalen. De leerlingen hebben de CBSK-vragenlijst ingevuld waarmee het zelfbeeld in kaart wordt gebracht. In dit onderzoek is er van de 6 subcategorieën van het zelfbeeld van de CBSK-vragenlijst naar drie sub schalen gekeken. Aan de hand van een 4-puntsschaal kon er worden bepaald hoe de leerling naar zichzelf kijkt in de 3 sub schalen. Met behulp van de Kruskal Wallis en post hoc test is getoetst of er een significant verschil is in het zelfbeeld tussen de BMI-groepen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen significant verschil is in het zelfbeeld sportieve vaardigheden (p=<0,197). Ook is er geen significant verschil tussen het zelfbeeld sociale vaardigheden ( p=<0,751). Bij het zelfbeeld fysieke verschijning (p=0,00) is wel een significant verschil gevonden tussen de BMI-groepen. Als we verder inzoomen op de groepen is er een verschil gevonden tussen obesitas – ondergewicht (p=0,020) en normaal – ondergewicht (p=0,014). De obesitas groep scoort significant lager op de vragenlijst (16,00) dan ondergewicht (20,50). Normaal/gezond gewicht scoort significant lager (21,00) dan ondergewicht (23,00). Op basis van deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat de BMI niet van invloed is op het sportieve en het sociale zelfbeeld. Dit is bij de fysiekverschijning bij de groepen obesitas en normaal gewicht wel van toepassing. Deze resultaten worden in twijfel genomen, doordat de groepsgrootte per BMI-categorie niet gelijk is. Toch blijft het belangrijk als docent om nader onderzoek te doen om inzicht te hebben of de gewichtsstatus invloed heeft op het zelfbeeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk