De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloeden van groepscohesie en sociale veiligheid op participatie in de klas

Rechten:

Invloeden van groepscohesie en sociale veiligheid op participatie in de klas

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om te bekijken of de interpretatie van leerlingen over sociale veiligheid en groepscohesie voorspellers zijn voor de participatie van die leerling. Een slechte sociale veiligheid of lage mate van groepscohesie kan een desastreus effect hebben op de participatie van leerlingen in de les. Door een onveilig gevoel kunnen leerlingen volledig uit het leerproces vallen. Bij dit onderzoek hebben 64 leerlingen van een middelbare school verschillende enquêtes ingevuld voor de verschillende constructen. Voor het meten van groepscohesie is de Group Environment Questionnaire (GEQ) gebruikt, om de participatie te meten is de Sport Commitment Questionnaire (SCQ-2) gebruikt en voor de sociale veiligheid is een vragenlijst gebruikt van het bedrijf ‘Scholen met succes’. Er is gebruik gemaakt van één meetmoment. De resultaten zijn getest op normaliteit door middel van een histogram, boxplot en een Kolmogorov-Smirnov analyse. Hierna zijn de data geanalyseerd door gebruik te maken van een Spearman’s rho correlatie. Niet alle data bleken normaal verdeeld waardoor er non-parametrisch getest moest worden. Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen sociale veiligheid (SD = .538, M = 4.194) en participatie (SD = .684, M = 3.510) (p-waarde = .069) en tussen groepscohesie (SD = .775, M = 5.419) en participatie (p-waarde = .055). Er is wel een middelsterke correlatie gevonden tussen groepscohesie en sociale veiligheid van .421 (p-waarde = .001). Uit de resultaten is gebleken dat de nulhypothese niet verworpen kan worden. Wel is er een middelsterk positief verband gevonden tussen sociale veiligheid en groepscohesie. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de docenten doormiddel van het verbeteren van de groepscohesie in een klas ook de sociale veiligheid kunnen verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk