De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen feedback van de docent en de mindset en motivatie van de leerlingen

Rechten:

Het verband tussen feedback van de docent en de mindset en motivatie van de leerlingen

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen of er een verband is tussen feedback van de docent lichamelijke opvoeding gericht op de groeimindset of statsische mindset en de motivatie voor lessen lichamelijke opvoeding (LO). In totaal hebben er 56 deelnemers aan het onderzoek meegedaan. De deelnemersgroep was samengesteld uit 24 jongens en 32 meisjes en had een gemiddelde leeftijd van 9,6 jaar. Alle leerlingen hebben tijdens de gymles twee vra-genlijsten ingevuld. Met de eerste vragenlijst werden de groeimindset en statische mindset van de leerlingen gemeten. Deze vragenlijst werd niet meegenomen in de resultaten aangezien is gebleken dat de vragenlijst niet betrouwbaar is. Met de tweede vragenlijst werd de motivatie van de leerling door feedback van de docent en de mate waarin de leerling feedback van de docent als groeimindset gerichte of statische mindset gerichte feedback ervaart gemeten. Er werd middels deze vragenlijst gekeken naar de correlatie tussen feedback van de docent en de motivatie en mindset van de leerlingen met de Spearman correlatie analyse. De resultaten lieten zien dat er een positief gemiddeld sterk significant verband is gevonden tussen groeimindset gerichte feedback van de docent en de motivatie van de leerlingen (rs = ,592, p = ,000). Er bleek tevens geen significant verband te zijn tussen de groeimindset gerich-te feedback en statische mindset gerichte feedback (rs = ,018, p = ,902) en tussen statische mindset gerichte feedback en de motivatie van de leerlingen (rs = -,053, p = ,703). Aanbeveling voor de beroepspraktijk is dat docenten zo veel mogelijk feedback geven vanuit de groeimindset. Deze vorm van feedback zou kunnen zorgen voor verhoogde motivatie bij leerlingen. Gemotiveerde leerlingen hebben betere resultaten (Miserandino, 1996), vertonen minder schooluitval (Vallerrand & Bissonnette, 1992), vertonen kwalitatief hoogwaardiger leergedrag (Grolnick & Ryan, 1987) en meer welbevinden (Sheldon & Kasser, 1995; Sheldon & Kasser, 1998).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk