De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De vier pijlers van het CIOS in onderwijs en op stage : Samenwerken, organiseren, eigen ontwikkeling en lesgeven

Rechten:

De vier pijlers van het CIOS in onderwijs en op stage : Samenwerken, organiseren, eigen ontwikkeling en lesgeven

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in welke mate de deelnemers de vier pijlers (samenwerken, organiseren, eigen ontwikkeling en lesgeven) leren op het CIOS Sport, Bewegen en Gezondheid. En in welke mate deze pijlers worden toegepast op de stages binnen de gezondheidsbranche. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag hebben 55 deelnemers (N=55) meegewerkt aan het onderzoek. Tien van deze deelnemers zijn geïnterviewd en 55 deelnemers hebben een vragenlijst afgenomen. Er hebben twee meetmomenten plaatsgevonden. In het eerste meetmoment werden er vragen gesteld over het leren van de vier pijlers in het onderwijs en het tweede meetmoment werden er vragen gesteld over de toepassing van de vier pijlers tijdens de stages. Om de data te analyseren is er gebruik gemaakt van de paired sampe t-test en de Wilcoxon Signed Ranks Test. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen significant verschil gemeten is tussen de mate waarin de vier pijlers worden geleerd op het CIOS SBG (M= 3,647) (SD= 0,496) en de mate waarin de vier pijlers worden toegepast op de stages (M= 3,634) (SD= 0,479); t (54) = 0,371, p= 0,712”. Ook heeft er een analyse plaatsgevonden per pijler. Bij de pijler lesgeven werd er wel een significant verschil gemeten tussen de mate waarin lesgeven wordt geleerd op het CIOS SBG en de mate waarin lesgeven kan worden toegepast op de stages Z= -3,529, p<0,000. Bij de andere drie pijlers is geen significant verschil gemeten. Er kan worden geconcludeerd dat er geen verschil is in de mate waarin de vier pijlers samen worden geleerd en de mate waarin de vier pijlers worden toegepast op de stages. Wanneer er wordt gekeken naar de pijlers onafhankelijk van elkaar kan er worden geconcludeerd dat de pijler lesgeven wel verschilt in theorie en praktijk. De pijlers samenwerken, organiseren en eigen ontwikkeling geven geen verschil aan. Het is daarom ook interessant om te kijken waar dat verschil in die ene pijler vandaan komt. Ook is het belang dat de docenten en de stagebegeleiders bij elkaar komen om dit verschil met elkaar te bespreken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk