De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stressoren en het oplopen van blessures

Rechten:

Stressoren en het oplopen van blessures

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar een verband tussen stress coping en het oplopen van blessures. Het onderzoek is uitgevoerd op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Onder eerstejaars studenten van de ALO is er veel uitval wegens blessures. Dit onderzoek richt zich op mogelijke stressoren die een rol spelen bij het oplopen van blessures. Er hebben 190 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek. Van deze 190 deelnemers zijn er 58 (30,5%) van het vrouwelijke geslacht en 132 (69,5%) van het mannelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd is 19,3 jaar (SD=1,9). De deelnemers zijn studenten uit het eerste jaar van de ALO. De studenten hebben voorafgaande aan het studiejaar een Learning & Developing (L&D) meting ingevuld. Verder is er gedurende het studiejaar na elk blok van 7 weken een blessureregistratie vragenlijst afgenomen, in totaal vier keer. De datagegevens zijn getoetst met de independent T-test, CHI-square en de Mann-Withney U Test om een verband aan te tonen tussen stressoren en het oplopen van blessures bij eerstejaars ALO studenten. De stressoren op de L&D test zijn: ‘gevoeligheid over overspanning’, ‘gehaastheid en geprikkelheid’, ‘prestatiedrang’, ‘perfectionisme’, ‘niet kunnen delegeren’, ‘zichzelf opofferen’, ‘moeite met nee zeggen’, ‘grenzen onvoldoende kennen’, ‘volle agenda’ en ‘wedijveren’. Op twee items uit de L&D meting is een significant verschil gevonden. Deze items zijn ‘prestatiedrang’ (p = ,021) en ‘moeite met nee zeggen’ (p = ,040). Op de andere acht items is geen significant verschil gevonden. Dit onderzoek laat zien dat er een verband is tussen ‘prestatiedrang’ en ‘moeite met nee zeggen’ en het oplopen van blessures. Een verband tussen andere stressoren en blessures is niet aangetoond. Om nader inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van blessures onder eerstejaars ALO studenten is verder onderzoek noodzakelijk om preventief te kunnen handelen zodat blessures voorkomen kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk