De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen de sociale acceptatie en de BMI bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar

Rechten:

Het verband tussen de sociale acceptatie en de BMI bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar

Rechten:

Samenvatting

Doel: In dit onderzoek is er gekeken of er een verband is tussen het gevoel van sociale acceptatie en de BMI van basisschool kinderen in de leeftijdscatagorie 8 tot en met 12 jaar. De deelvraag in dit onderzoek luidt: Is er een verband te zien is tussen het gevoel van sociale acceptatie en de BMI bij jongens in de leeftijdscatagorie 8 tot en met 12 jaar. Methode: De BMI werd berekend middels de formule massa (kg)/ lengte (m) * lengte (m). Voor het gevoel van sociale acceptatie is de competentie belevingsschaal voor kinderen (CBSK) gebruikt. Bij twee verschillende basisscholen in Amsterdam West is het onderzoek uitgevoerd. Aan het onderzoek deden hebben in totaal 462 basisschool kinderen deelgenomen waarvan 211 (46 %) jongens en 251 (54%) meisjes. Resultaten: Van de 211 jongens waren er uiteindelijk 98 jongens waarvan de BMI-score en de CBSK-score compleet waren. Doormiddel van een Spearman-Rho test is gekeken of er een verband is tussen de variabelen BMI en de sociale acceptatie bij jongens in de leeftijdscatagorie 8 tot en met 12 jaar. Ook is er gekeken naar jongens met BMI classificatie overgewicht en obesitas. Uit de Spearman’s-Rho test met alle jongens komt een zeer zwak verband zonder significante waarde (N=98) is 0,02 (r=0,02) met een p-waarde van 0,842 (p=0,842). Uit de Spearman’s-Rho test met jongens Bmi classificatie overgewicht en obesitas komt een zeer zwak verband zonder significante waarde (N=19) is 0,213 (r=0,213) met een p-waarde van 0,381 (p=0,381). Conclusie: Op de twee basisscholen waar de testen zijn afgenomen is geen verband tussen de BMI en het gevoel van sociale acceptatie te zien. Voor in de beroepspraktijk wordt er aangeraden te kijken naar andere factoren dan de BMI.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk