De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Theorieles voor een praktijkvak : Een onderzoek naar de effecten van theorielessen op de motorische vaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs

Rechten:

Theorieles voor een praktijkvak : Een onderzoek naar de effecten van theorielessen op de motorische vaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te testen of er een verschil is in de motorische vaardigheid en de mate van motivatie bij basketbal tussen twee groepen leerlingen van de basisschool. De interventiegroep heeft in een periode van een week twee theorielessen gevolgd. De controlegroep heeft deze lessen niet gehad. Beide groepen hebben een voor- en nameting gedaan in de vorm van een motorische vaardighedentest. Deze test bestond uit het nemen van 20 vrije worpen. Ook hebben alle proefpersonen een Intrinsic Motivation Inventory (IMI) vragenlijst ingevuld direct na de voor- en nameting. Deze test meet de motivatie van deelnemers aan een bepaalde activiteit. De resultaten zijn met elkaar vergeleken door middel van de Independent Samples T-test. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een significant (p=0,042) verschil is bij de motorische vaardigheden van de leerlingen tussen de interventiegroep (gemiddelde verbetering= 8,60) en de controlegroep (gemiddelde verbetering= 2,48). De resultaten van de deelvraag laten zien dat er geen verschil is in de mate van motivatie bij het wel of niet volgen van theorielessen. De conclusie van dit onderzoek geeft aan dat het geven van theorielessen naast de reguliere praktijklessen van LO zorgt voor betere motorische vaardigheden van de basisschool leerlingen. Er wordt vanuit de resultaten van dit onderzoek aanbevolen om meer tijd en ruimte in te plannen op basisscholen voor het geven van theorielessen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk