De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gezonde zwemkantine : Een onderzoek naar de wensen en behoeftes van de bezoekers van het Sportfondsenbad

Rechten:

De gezonde zwemkantine : Een onderzoek naar de wensen en behoeftes van de bezoekers van het Sportfondsenbad

Rechten:

Samenvatting

Introductie Ongezonde voedselverleidingen zijn niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld. Daarom heeft de gemeente Amsterdam een samenwerking opgesteld tussen ondernemers om dit probleem in de stad gezamenlijk aan te pakken genaamd: ‘Ondernemers voor een gezond Amsterdam’. Leo de Haas, directeur van het Sportfondsenbad in Amsterdam Oostpoort, heeft zich als ondernemer hierbij aangesloten en wil een gezonde kantine realiseren voor zijn zwembadbezoekers. Met behulp van Team:Fit en The Food Lab wil de Haas zijn voedingsassortiment passend maken voor zijn doelgroep, binnen de richtlijnen voor een gezonde kantine. De doelstelling van dit onderzoek is om The Food Lab van advies te voorzien op productniveau, passend bij de directe voedselomgeving, de wensen van de verschillende doelgroepen en het voornemen van het zwembad om het voedselaanbod te verbeteren. Methoden In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Om na te gaan wat de belangrijkste factoren zijn voor het maken van een voedingskeuze is literatuuronderzoek uitgevoerd. Door het interviewen van twee experts middels expertinterviews met directeur Leo de Haas en medewerkster Andrea, zijn de verschillende doelgroepen van het Sportfondsenbad gedefinieerd. Met behulp van een assortiments- en omgevings‘’scan’’ is gekeken naar de voedselverleidingen in de kantine en de omgeving daarvan. Tot slot zijn de verschillende doelgroepen geïnterviewd om de wensen en behoeftes voor het kantineaanbod te achterhalen. Resultaten Uit de assortiments‘’scan’’ is gebleken dat de kantine niet voldoet aan de richtlijnen voor een gezonde kantine. Daarnaast blijkt uit de doelgroep-interviews dat het gebrek aan communicatie en gezelligheid in de kantine de meerderheid doet besluiten om de voedingsbehoeftes elders in de voedselrijke omgeving van Amsterdam Oostpoort te vervullen. Uit de interviews is gebleken dat de kennis van het assortiment bij de meeste ontbreekt. Het literatuuronderzoek bevestigt de uitkomst van de interviews waarbij de omgeving en aantrekkelijkheid ervan belangrijk zijn in de voedselkeuze van de doelgroep. De geïnterviewden die het assortiment wel kennen, omschreven dit als ongezond en zien mogelijkheden tot verbeteringen. Een gezonde en betaalbare snack werd door het grootste gedeelte van de doelgroep geprefereerd ter verbetering van het assortiment. Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de bezoekers van het Sportfondsenbad open staan voor verbetering van het assortiment met gezonde, betaalbare tussendoortjes. Echter om verschillende redenen wordt de bezoeker verleid om een voedselkeuze elders te maken. Het is lastig om als zwembad, met een kantine als extra service, te concurreren met voedingsbedrijven in de nabije omgeving. Uit de interviews blijkt dat de behoefte aan een gezellige kantine met zicht op het zwembad en een aantrekkelijke temperatuur wel breed wordt gedragen. Het is dus de taak van het zwembad om zich eerst te focussen op het aantrekkelijker maken van de zwembadkantine in het algemeen, voordat inhoudelijk wordt gekeken naar een plan om het voedingsassortiment gezonder te maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk