De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het creëren van meer bewustwording op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit onder werknemers van Van Vliet

Rechten:

Het creëren van meer bewustwording op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit onder werknemers van Van Vliet

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Van Vliet is ontwikkelaar en fabrikant van drop, pepermunt en overige zoetwaren en heeft vier eigen merken: De Bron, Meenk, Kindly’s en The Marshmallow Company. De productielocatie in Winschoten is BRC-gecertificeerd. Uit externe audits en een onverwachte klantenaudit, is naar voren gekomen dat er nog veel verbeterpunten zijn voor in de toekomst. De hygiëne is niet altijd in orde en medewerkers houden zich niet altijd aan de eisen. Door onderzoek te doen naar de kennis en het optimaal betrekken van de werknemer, kan de waarborging van de kwaliteit van producten verbeterd worden. Doel: Het doel van deze afstudeeropdracht is het achterhalen van kennis en betrokkenheid rondom voedselveiligheid en kwaliteit onder werknemers van Van Vliet. Methode: Onderzoek is uitgevoerd middels literatuuronderzoek, een knelpuntanalyse, het afnemen van enquêtes en interviews. Door middel van literatuuronderzoek zijn de factoren onderzocht, in relatie tot de eisen vanuit de certificerende instantie, die van belang zijn bij het creëren van een voedselveiligheidscultuur. Middels de knelpuntanalyse zijn de knelpunten binnen de organisatie op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit achterhaald. Met het afnemen van enquêtes is de betrokkenheid en de kennis van medewerkers achterhaald. Door het afnemen van interviews bij het management is inzicht verkregen in de visie van het management tegenover voedselveiligheid en kwaliteit, hun rol daarin en de huidige stand van zaken. Resultaten: De factoren communicatie, perceptie en bewustzijn van risico’s, training en leiderschap hebben de meeste invloed op bewustwording van werknemers op het gebied van voedselveiligheid. Vanuit de knelpuntanalyse is te vinden dat hygiënerondes, kwaliteitsvergaderingen en interne audits niet frequent worden uitgevoerd. Vanuit kwalitatief onderzoek hebben 24 respondenten van het personeel een enquête ingevuld (n=24). Kennis op het gebied van voedselveiligheid is er bij personeel dat een training heeft gevolgd. Het merendeel van de respondenten gaf bij de schaalvragen aan dat ze kwaliteit belangrijker vinden dan zoveel mogelijk produceren. Ze voelen zich verantwoordelijk voor kwaliteit en zijn van mening dat het management ook verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast is er neutraal geantwoord op de stelling of ze zich betrokken voelen bij het kwaliteitssysteem. Medewerkers denken dat er bij Van Vliet niet snel een risico voor de voedselveiligheid voor zou komen. Vanuit kwalitatief onderzoek zijn tevens interviews afgenomen onder twee leden van het management. De ondervraagden geven aan dat medewerkers weinig betrokken zijn bij het kwaliteitssysteem en dat er veel verbetering nodig is op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. Conclusie: Bewustwording bij medewerkers op het gebied van voedselveiligheid wordt gecreëerd door effectieve verbale communicatie tussen het management en medewerkers, het creëren van bewustzijn van risico’s en het voorkomen van risicovol gedrag. Training is niet de enige manier om bewustwording te creëren, desondanks is het testen van competenties en het bieden van frequente training voor iedere medewerker van belang. Het inspelen op persoonlijke verantwoordelijkheid is daarbij van belang en het bieden van een hygiënische omgeving en de juiste middelen. Het management draagt de grootste verantwoordelijkheid voor bewustwording en motivatie van medewerkers. Het niet frequent uitvoeren kwaliteitsvergaderingen, interne audits en maandelijkse hygiënische inspecties is mogelijk van belang op bewustwording. Ten slotte zijn medewerkers niet genoeg betrokken bij het kwaliteitssysteem en willen ze graag meer betrokken worden hierbij.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk