De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de beleving van het FODMaP-dieet bij PDS-patiënten middels focusgroep gesprekken en de Brown paper methode van Lean

Rechten:

Onderzoek naar de beleving van het FODMaP-dieet bij PDS-patiënten middels focusgroep gesprekken en de Brown paper methode van Lean

Rechten:

Samenvatting

Inleiding Het FODMaP-eliminatiedieet zou bij 50% tot 80% van de patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) kunnen helpen de PDS-gerelateerde klachten te verminderen. Tot op heden is onvoldoende onderzoek gedaan naar de beleving van het dieet bij deze patiënten. Vanuit het werkveld is er behoefte om deze beleving in kaart te brengen. De aanbevelingen die worden gedaan vanuit dit onderzoek kunnen door het werkveld worden gebruikt om de beleving van het FODMaP-dieet te verbeteren bij PDSpatiënten. Onderzoeksvraag Wat zouden mogelijke manieren kunnen zijn om de beleving van het FODMaP-dieet te verbeteren bij patiënten met PDS die het dieet gaan volgen met begeleiding van de diëtist en zonder begeleiding van de diëtist? Methode Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, waarbij een focusgroep gesprek werd ingezet. Er zijn twee groepen onderzocht, namelijk PDS-patiënten die met en zonder begeleiding van de diëtist het FODMaPdieet hebben gevolgd. Gedurende de focusgroep bijeenkomst is gebruik gemaakt van de Brown paper methode volgens LEAN, ter visualisatie van het dieetproces. De gesprekken werden middels audio opgenomen en de resultaten werden verwerkt met de software MAXQDA. Ten slotte is literatuuronderzoek uitgevoerd ter oriëntatie en onderbouwing van het onderwerp. Resultaten Uit de analyse van de focusgroep gesprekken en de Brown paper kwam naar voren dat het voor handen hebben van betrouwbaar informatiemateriaal erg belangrijk is. Daarnaast werd kennis van en begrip voor het dieet, voldoende aanbod FODMaP-arme producten door beide groepen als zeer bevorderend ervaren. Wat als belemmerend werd ervaren was onbetrouwbaar informatiemateriaal, onvoldoende kennis van etiketten lezen, onvoldoende aanbod in FODMaP-arme producten en onvoldoende kennis van en begrip voor het dieet. Conclusie Diëtisten, FodmapFoodies en alle betrokken die een rol spelen bij de zorg van PDS kunnen de beleving van het dieet bevorderen door multidisciplinair samen te werken, het faciliteren van betrouwbaar informatiemateriaal, de bekendheid van het FODMaP-dieet verhogen en in contact te blijven staan met de patiënt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk