De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herziening Ten Haaf-Weijs formule; bevestiging validiteit voor krachtsporters en aanbeveling gebruik van Cunningham formule voor duursporter

Rechten:

Herziening Ten Haaf-Weijs formule; bevestiging validiteit voor krachtsporters en aanbeveling gebruik van Cunningham formule voor duursporter

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding en doel De Ten Haaf-Weijs formule maakt een valide schatting van het energieverbruik in rust (REE) van sporters, maar maakt geen onderscheid in type sport. Het type sport dat wordt beoefend lijkt echter wel van invloed op het REE. Er wordt aangenomen dat krachtsporters door een relatief hogere spiermassa in rust meer energie verbruiken dan duursporters. Het hoofddoel van dit onderzoek is het toetsen van de validiteit van de Ten Haaf-Weijs formule voor krachtsporters en duursporters. Het subdoel is het categoriseren van verschillende sporten naar kracht- en duursport. Methoden en materialen Verschillende sporten zijn gecategoriseerd als kracht- of duursport, gebaseerd op voorbeelden uit de literatuur, relatieve bijdrage van het aerobe energiesysteem tijdens de inspanning en het anaeroob vermogen van sporters. Voor de validatie is gebruik gemaakt van reeds bestaande datasets en er zijn nieuwe metingen uitgevoerd. Het REE is gemeten middels indirecte calorimetrie met de ventilated hood methode. De validiteit van de Ten Haaf-Weijs formule voor beide onderzoeksgroepen (45 krachtsporters en 68 duursporters van 18-35 jaar) is beoordeeld door middel van het percentage betrouwbare schattingen (90%110% van het gemeten REE), de bias (gemiddelde afwijking) en de RMSE (absolute afwijking). Middels een meervoudige lineaire regressieanalyse is een nieuwe formule voor duursporters ontworpen. Ook voor deze formule is de validiteit beoordeeld. Resultaten Het percentage betrouwbare schattingen is voor krachtsporters 87,0% voor vrouwen en 83,4% voor mannen. Voor duursporters is dit 76,5% voor zowel vrouwen als mannen. De laagste bias werd gevonden voor duursporters (0,442%). De RMSE van krachtsporters was lager (V 116 kcal, M 132 kcal) dan de RMSE van duursporters (V 123 kcal, M 174 kcal). De nieuwe formule voor duursporters resulteerde in een geringe verbetering; percentage betrouwbare schattingen V 79,4%, M 76,5%, bias 0,623% en RMSE 150 kcal/dag. Conclusie en aanbevelingen De validiteit van de Ten Haaf-Weijs formule is bevestigd voor krachtsporters. Voor duursporters is de validiteit lager dan voor de onderzoeksgroep van Ten Haaf en Weijs. Een nieuwe REE-formule voor duursporters geeft echter een verwaarloosbare verhoging van betrouwbare schattingen, dus voor duursporters kan als alternatief de Cunningham formule (op basis van vetvrije massa) gebruikt worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk