De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doelstellingen binnen lichamelijke opvoeding : sociale wetenschappen

Rechten:

Doelstellingen binnen lichamelijke opvoeding : sociale wetenschappen

Rechten:

Samenvatting

Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat leerlingen en docenten van het Vellesan College, een school voor voortgezet onderwijs, belangrijke doelstellingsgebieden vinden bij het vak lichamelijke opvoeding. Aan dit onderzoek hebben twee groepen deelgenomen, docenten (N=31) en leerlingen (N=52). De deelnemers is een enquête voorgelegd die betrekking heeft op wat belangrijke doelstellingsgebieden zijn tijdens het vak lichamelijke opvoeding. Om de hoofdvraag en deelvraag te beantwoorden is gebruikt gemaakt van de Mann-Whitney U test. Uit de Mann-Whitney U test blijkt er geen significant verschil te zijn bij het doelstellingsgebied ‘inleiden in sport en bewegingssituaties’ tussen leerlingen (Mdn = 3,80) en docenten (Mdn = 4,00) (p=0,081). Bij het doelstellingsgebied ‘bijdragen aan gezondheid en een actieve levensstijl’ is er wel een significant verschil tussen de docenten (Mdn = 4,00) en de leerlingen (Mdn = 3,60) (p=0,001). In het doelstellingsgebied ‘bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling’ bleek wederom een significant verschil tussen docenten (Mdn = 4,17) en leerlingen (Mdn = 4,00) (p=0,014). Ook bij de deelvraag is er geen significant verschil geconstateerd bij het doelstellingsgebied ‘inleiden in sport & bewegingssituaties’ tussen leerlingen die minder dan 3 uur per week sporten (Mdn = 3,70) en leerlingen die meer dan 3 uur per week sporten naast school (Mdn = 3,90) (p=0,127). Bij het doelstellingsgebied ‘bijdragen aan gezondheid en een actieve levensstijl’ is tevens geen significant verschil gevonden tussen leerlingen die minder dan 3 uur per week sporten (Mdn = 3,60) en leerlingen die meer dan 3 uur per week sporten (Mdn = 3,8-) (p=0,073). Ook in het doelstellingsgebied ‘bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling’ bleek wederom geen significant verschil te zijn tussen leerlingen die minder dan 3 uur per week sporten (Mdn = 4,00) en leerlingen die meer 3 uur per week sporten (Mdn = 4,00) (p=0,522). Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat voor zowel leerlingen als docenten van het Vellesan College het doelstellingsgebied ‘bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling’ het belangrijkst vinden. Er wordt aangeraden om hier meer mee te doen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk