De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van de beweegtijd op het concentratieniveau

Rechten:

De effecten van de beweegtijd op het concentratieniveau

Rechten:

Samenvatting

In deze studie wordt er, door middel van kwantitatief, vergelijkend onderzoek gekeken naar de effecten van verschillende beweegtijden van de lessen lichamelijk opvoeding op het concentratieniveau van vmbo-leerlingen tussen de 12 en 14 jaar. 52 participanten, tussen de 12 en 14 jaar zijn onderverdeeld in drie groepen met ieder een eigen interventie; interventiegroep I (n= 16); een enkel uur tikspelen tijdens de les lichamelijke opvoeding, interventiegroep II (n= 19); een dubbel uur tikspelen tijdens de les lichamelijke opvoeding en de controlegroep (n= 17); een enkel uur Engels van een vakdocent. De interventie is erop gericht om de concentratie van de vmbo-leerlingen tussen de 12 en 14 jaar te verhogen. Om het concentratieniveau te meten, wordt er gebruik gemaakt van de Digit Span test (Cronbach’s Alpha; a = 0,64). Vooraf aan de interventies vindt de Digit Span test plaats. De participanten reproduceren voorbij komende cijferreeksen in de juiste volgorde op het antwoordblad. Dezelfde procedure wordt ook in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Na afloop van de interventie wordt dezelfde Digit Span Test gebruikt om nogmaals het concentratieniveau te meten. De onderzoeksmaten worden uitgedrukt op interval/rationiveau. Uit de Shapiro-Wilk-toets blijkt dat de data normaal verdeeld is. Uit de Repeated Measures ANOVA blijkt dat er tussen de gemiddeldes van de nametingen van interventiegroep I; M = 5,44 (SD=1,74), interventiegroep II; M = 7,21 (SD=1,25) en van de controlegroep; M = 5,47 (SD=1,92) een significant verschil (p < 0,05) is. De Pos-hoc test laat een significant verschil (p = 0,040) zien tussen interventiegroep I en II. Ook is er een significant verschil (p = 0,006) te zien tussen interventiegroep II en de controlegroep. Tussen interventiegroep I en controlegroep is geen significant verschil (p = 1,000) aanwezig

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk