De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De growth mindset in heterogene groepen

Rechten:

De growth mindset in heterogene groepen

Rechten:

Samenvatting

Heeft een leerling meer baat bij een heterogene klassensamenstelling of juist een homogene klassensamenstelling? Volgens Elffers, Van de Werfhorst en Fischer (2015) is het antwoord op deze vraag niet voor alle type leerlingen eenduidig. Binnen het Nederlandse onderwijssysteem wordt er op vroege leeftijd al geselecteerd op prestatieniveau. Deze vroege selectie is in toenemende mate onderwerp van discussie. Er zijn vele voordelen van een heterogene klassensamenstelling te noemen, maar wat is de correlatie met het type mindset van de leerlingen binnen deze klassen? Hebben de leerlingen binnen een heterogene klas een grotere mate van growth mindset ten opzichte van leerlingen binnen een homogene klas? Voor het beantwoorden van deze vragen is een enquête afgenomen onder leerlingen van de Vinse school te Amsterdam en het Berlage Lyceum te Amsterdam. De data zijn geanalyseerd op normaliteit met behulp van een histogram met normaalverdeling en een PP-plot. Omdat de data normaal verdeeld zijn, is er gekozen voor een parametrische toets. Uit de independent samples t-test bleek dat de leerlingen uit het tweede leerjaar van de Vinse school gemiddeld hoger scoorden op de enquête dan de leerlingen uit het tweede leerjaar van het Berlage Lyceum. Omdat er een significant verschil is (P =0,026) tussen de groepen, kan er geconcludeerd worden dat de leerlingen van de Vinse school een grotere mate van growth mindset hebben. Een belangrijke aanbeveling is dat het werken met heterogene klassen positieve effecten kent en dat er een financiële mogelijkheid is om de huidige homogene klassen meer heterogeen te maken. Bij herhaling van huidig onderzoek is het raadzaam de enquête te valideren en deze op meerdere scholen en in verschillende klassenlagen uit te voeren voor een betrouwbaarder resultaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk