De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De dansende docent lichamelijke opvoeding

Rechten:

De dansende docent lichamelijke opvoeding

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om er achter te komen of vierdejaars studenten (cohort H 17/18) van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam zich bekwaam voelen om bewegen op muziek/dans te geven. Er wordt verwacht dat vierdejaars ALO-studenten zich niet bekwaam voelen om bewegen op muziek/dans te geven in het onderwijs. De deelvragen zijn verdeeld om twee factoren te testen van bekwaam voelen. De eerste deelvraag gaat over het methodisch en didactisch bekwaam voelen. De tweede deelvraag gaat over of durf/angst een rol speelt in het bekwaam voelen. Dit kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door een vragenlijst af te nemen onder de vierdejaars studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam (N=133). De enquête is ingevuld door (N=57) vierdejaars studenten. Hiervan waren er veertig man en veertien vrouw. De gemiddelde leeftijdsgroep was 21-22 jaar oud (M=2,35; SD=0,991). In de vragenlijst zijn drie stellingen bij elkaar gevoegd om het begrip bekwaamheid te testen. De drie stellingen zijn bij elkaar gezet om de theoretische kant van bekwaamheid te testen. De samenhang van deze stellingen is getest door Cronbach’s Alpha. Alle resultaten zijn geanalyseerd door versie 25 van SPSS. Uit de resultaten kwam dat de ALO-studenten gemiddeld ‘neutraal’ kozen als antwoord om de eigen bekwaamheid om bewegen op muziek te geven aan te duiden (M=3,313; SD=0,944). Bij deelvraag 1 kwam eruit dat de studenten gemiddeld ‘neutraal’ kozen bij de stelling of zij zich methodisch en didactisch bekwaam voelden om bewegen en muziek te geven (M=3,30; SD=0,939). Uit de tweede deelvraag kwam naar voren dat 49 respondenten van de 57 het er mee ‘Eens’ of ‘Helemaal eens’ zijn over de stelling of ‘Durf een rol speelt in het geven van bewegen op muziek?’(M=4,34; SD=0,837). 87,5% van de studenten gaf dit aan, dus volgt het advies om meer uren bewegen op muziek aan te bieden om deze bekwaamheid te vergroten en de extra uren te gebruiken om de angst weg te nemen bij studenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk