De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Are your dancers eating right? : Onderzoek naar de relatie tussen de voedingstoestand en de maximale aerobe capaciteit onder eerstejaars dansstudenten aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam

Rechten:

Are your dancers eating right? : Onderzoek naar de relatie tussen de voedingstoestand en de maximale aerobe capaciteit onder eerstejaars dansstudenten aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

INLEIDING: Ondanks de aandacht die wordt besteed aan het belang van voeding onder eerstejaars dansstudenten aan Academie voor Theater en Dans, valt er veel winst te behalen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de voedingsinname bij dansers veelal te laag is, wat leidt tot een te laag BMI. Een adequate energie inname (met name koolhydraten) en een goede conditie zijn van belang voor het leveren van dansprestaties. Echter is nog niet bekend wat de relatie is tussen de eerdergenoemde factoren en de VO2max. Dit heeft geleid tot de vraag of er een relatie is tussen de BMI, de energie-­‐ en koolhydraatinname t.o.v. de behoefte enerzijds en de VO2max anderzijds. METHODE: Het is een kwantitatief cross-­‐sectioneel onderzoek. Er zijn 64 studenten geïncludeerd, waarvan 38 voor de analyse met de energie-­‐ en koolhydraatinname t.o.v. de behoefte. In de screeningsweek is met een Steep Ramp Test de VO2max geschat. De voedingsinname is vastgesteld m.b.v. voedingsdagboekjes. De voedingsbehoefte is berekend met: de ‘Spijker-­‐Hoven formule’, de PAL-­‐waarde en de lichamelijke activiteit. De data is met beschrijvende statistiek samengevat en geanalyseerd m.b.v. een regressieanalyse in SPSS. Gecorrigeerd is voor leeftijd, geslacht en BMI. RESULTATEN: Zowel de energie-­‐ (63,4% ± 23,8) als koolhydraatinname (48,3% ± 17,6) t.o.v. de behoefte is te laag. Tussen de BMI en de VO2max is zowel in het ongecorrigeerde (B=-­‐0.543, p<0.018) als het gecorrigeerde model (B=-­‐0.825, p<0.001) een negatief verband te zien. Het ongecorrigeerde model toont voor zowel de energie-­‐ (B=0.096, p<0.024) als de koolhydraatinname (B=0.117, p<0.042) t.o.v. de behoefte en de VO2max een positief verband aan. Wanneer er gecorrigeerd is voor confounders zijn deze relaties niet meer significant. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN: Tussen de BMI en de VO2max is een significant negatief verband te zien. Daarentegen is tussen de energie-­‐ en koolhydraatinname t.o.v. de behoefte en de VO2max een positief verband, deze is niet significant. Ondanks de resultaten van dit onderzoek is het advies om het huidige curriculum aan te passen om de basiskennis over voeding in relatie tot dans te verbeteren. En om in vervolgonderzoek te kijken naar de vetvrijemassa i.p.v. het lichaamsgewicht en gebruik te maken van andere dataverzamelingsmethodes.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk