De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De preoperatieve eiwitinname van TAVI-patiënten

Rechten:

De preoperatieve eiwitinname van TAVI-patiënten

Rechten:

Samenvatting

Introductie: aortaklepstenose is een veelvoorkomende hartklepaandoening onder ouderen die veelal door middel van een SAVR-operatie behandeld wordt. Deze operatie brengt echter veel risico’s met zich mee, waar veel patiënten niet voor in aanmerking kwamen. Sinds de goedkeuring van een minder risicovolle operatie, de TAVI, kunnen ook middel tot hoog risicopatiënten behandeld worden. Omdat er nu ook nog een hoge mortaliteit wordt gezien onder patiënten die een TAVI-operatie hebben ondergaan, wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar welke factoren het risico op overlijden na een TAVI-operatie verhogen. Eén van deze factoren is ondervoeding. Doelstellingen: het in kaart brengen van de preoperatieve eiwitinname van TAVI-patiënten en onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het wel of niet behalen van de dagelijkse eiwitbehoefte door deze patiëntenpopulatie. Methode: een kwantitatief, cross sectioneel observatieonderzoek werd uitgevoerd in de periode van juni 2019 tot februari 2020. 52 TAVI-patiënten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Uiteindelijk is de voedingsinname van 50 TAVI-patiënten met een gemiddelde leeftijd van 79,80 jaar (SD = 5,48) in kaart gebracht door middel van driedaagse voedingsdagboeken. De data is verwerkt door twee voedingsdeskundigen en de preoperatieve voedingsinname van de TAVI-patiënten is vergeleken met de voedingsinname van gezonde ouderen binnen dezelfde leeftijdscategorie (gem = 75,80, SD = 4,95). Resultaten: er werd geen significant verschil waargenomen tussen de preoperatieve voedingsinname van TAVI-patiënten en de voedingsinname van gezonde ouderen binnen dezelfde leeftijdscategorie. De preoperatieve eiwitinname van TAVI-patiënten bedroeg gemiddeld 0,968 gram per kilogram lichaamsgewicht (SD = 0,27) bij een dagelijkse behoefte van 1,2-2,0 gram per kilogram lichaamsgewicht. Uit literatuuronderzoek bleek dat factoren als leeftijd, geslacht, verminderde eetlust, opleidingsniveau, woonsituatie, gezondheidstoestand en de aanwezigheid van acute of chronische ziekte van invloed kunnen zijn op de voedingsinname. Er bleek sprake van een significant verschil in energie-inname tussen de TAVI-patiënten die de dagelijkse eiwitbehoefte voor gezonde ouderen wel haalden en de TAVI-patiënten die de dagelijkse eiwitbehoefte voor gezonde ouderen niet haalden. Conclusie: de preoperatieve voedingsinname van TAVI-patiënten verschilde niet van de voedingsinname van gezonde ouderen binnen de leeftijdscategorie. De energie-inname bleek een relatie te hebben met het wel of niet behalen van de dagelijkse eiwitbehoefte door TAVI-patiënten

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk