De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksrapport Sponsorstrategie Jonger Oranje

Rechten:

Onderzoeksrapport Sponsorstrategie Jonger Oranje

Rechten:

Samenvatting

Jonger Oranje, onderdeel van SportsGen Sportmarketing & Events, heeft de afgelopen jaren een enorme groei gemaakt met de voetbalactiviteiten die ze organiseren. In het seizoen 2018/2019 deden er 8.500 talentvolle voetballers mee aan de activiteiten van Jonger Oranje. De prognose is dat er in het seizoen 2020/2021 meer dan 10.000 talentvolle voetballers aanwezig zullen zijn op ruim 60 verschillende evenementen verspreidt door heel Nederland. Het concept Jonger Oranje is continu op zoek naar mogelijkheden om haar diensten te verbeteren of zelfs uit te breiden, een groter budget kan het merk helpen om zo nog betere diensten te leveren. De aanleiding van dit onderzoek is de vraag naar meer inkomsten uit een andere inkomstenbron dan de inschrijfgelden om zo het merk te kunnen blijven professionaliseren. Tevens stopt FEBO na het seizoen 2020/2021 als hoofdsponsor. Jonger Oranje zal dus om deze redenen op zoek moeten naar één of meerdere sponsoren die ervoor zorgen dat Jonger Oranje kan blijven professionaliseren. Dit onderzoek is voor Jonger Oranje van belang zodat de sponsor- en partnershipstrategie geoptimaliseerd kan worden waardoor het merk de komende jaren kan blijven groeien. Binnen Jonger Oranje is de vraag op wat voor manier zij ervoor kunnen zorgen dat er meer partners aan het merk gekoppeld kunnen worden zodat er meer financiële middelen gegenereerd worden. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe kan Jonger Oranje nieuwe sponsorovereenkomsten sluiten om zo meer omzet te genereren, waarbij er wordt gekeken naar de theoretische analyse van sportsponsoring, diverspe sponsoren en hun sponsordoelstellingen, trends en ontwikkelingen en de huidige missie en visie van Jonger Oranje”. Deze hoofdvraag is beantwoord door middel van een literatuurstudie over (sport)sponsoring, een interne analyse over de sponsorstrategie aan de hand van kwalitatieve interviews en kwalitatieve interviews met huidige- en potentiële partners. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat er binnen Jonger Oranje geen vastomlijnde missie en visie met betrekking tot sponsoring is, er is geen duidelijk en concreet plan waardoor er ongestructureerd gewerkt wordt. Wel komen er een aantal aspecten naar voren die voor Jonger Oranje van belang zijn bij het aangaan van nieuwe partnerships. Deze aspecten zorgen ervoor dat een samenwerking volgens Jonger Oranje optimaal benut kan worden. De culturen moeten matchen, er dient een fit te zijn tussen beide bedrijven en de bedrijven moeten samen willen groeien. In het sponsorlandschap zijn een aantal trends en ontwikkelingen gaande die van belang zijn voor Jonger Oranje. Het klassieke hoofdsponsorschap komt steeds vaker te vervallen, dit wordt vervangen door meerdere grote sponsoren in plaats van één grote sponsor, oftewel het PSV model. Daarnaast wordt het belang van geloofwaardigheid van partnerships en overeenkomende kernwaarden steeds groter. Het belangrijkste motief om over te gaan op sponsoring is de hieraan gekoppelde cognitieve doelstelling: het verkrijgen van naamsbekendheid. Daarnaast is het verbeteren van het merkimago een belangrijke affectieve doelstelling van sportsponsoring. De sponsorbestedingen in Nederland zijn in de afgelopen tien jaar verminderd waarbij de totale bestedingen de afgelopen twee jaar op hetzelfde niveau gebleven zijn. Het afgelopen halfjaar is er een economische crisis ontstaan vanwege het Covid-19 virus, dit heeft ook effect op het sponsorlandschap. Echter komen er veel positieve signalen waarbij wordt vastgesteld dat de meeste sponsoren hun contracten graag wilt verlengen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat de invulling van het sponsorschap meer richting de branded content en online activaties gaat. Binnen elk advies is het van belang dat Jonger Oranje concreet werkt aan de sponsorstrategie. Om efficiënt en effectief te werk te gaan dient er een duidelijk en gestructureerd plan gemaakt te worden met de missie, visie en doelstellingen van Jonger Oranje op het gebied van sponsoring. Er worden drie adviezen gegeven op de hoofdvraag. Het eerste advies is gericht op het aangaan van één grote samenwerking waarbij de huidige rolverdeling en strategie grotendeels blijft bestaan. Het tweede advies is gebasseerd op het PSV model waarbij het hoofdsponsorschap niet uit één maar uit meerdere grote partijen bestaat. Dit advies is gebasseerd op de trends en ontwikkelingen binnen het sponsorlandschap, tevens is dit voor Jonger Oranje ook een goede manier van risicospreiding. Het derde en tevens laatste advies is gebasseerd op de interne rolverdeling. Sinds dit seizoen is de rolverdeling aangepast waardoor er nog meer tijd vrijgekomen is voor de commercie. Echter heeft dit tot nu toe nog weinig resultaten opgeleverd. Dit koppelend aan de bevindingen uit het onderzoek onder huidige partners, waarbij alle partijen aangaven dat er meer te behalen valt uit de huidige samenwerkingen, levert het advies op dat Jonger Oranje er goed aan zal doen om een nieuwe functie te creëren die zich volledig focust op de commerciële tak van Jonger Oranje.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSportkunde
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk