De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de motoriek van kleuters op het speciaal basisonderwijs : Verschil tussen gymles van een vakleerkracht en groepsleerkracht

Rechten:

Een onderzoek naar de motoriek van kleuters op het speciaal basisonderwijs : Verschil tussen gymles van een vakleerkracht en groepsleerkracht

Rechten:

Samenvatting

Het aanleren van motorische vaardigheden op jonge leeftijd kan bijdragen tot meer en beter bewegen op latere leeftijd en het levert een belangrijke bijdrage aan de algehele ontwikkeling van het kind. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of er een verschil te zien is in de motoriek bij kinderen in groep 3 op het speciaal basisonderwijs, tussen kinderen die gymles krijgen van een vakleerkracht en kinderen die gymles krijgen van een groepsleerkracht. Aan dit onderzoek deden 61 leerlingen uit groep 3 mee van vier speciaal basisonderwijs scholen. Deze vier scholen zijn verdeeld in twee groepen aan de hand van de vooropleiding van de gymleerkracht voor de kleuters. Groep 1 (vakleerkracht) bestond uit 30 leerlingen (leeftijd 6,77, ±0,679 jaar) en groep 2 (groepsleerkracht) bestond uit 31 leerlingen (leeftijd 7,07, ±0,680 jaar). Voor dit onderzoek is eenmalig het onderdeel ‘stilstaan’ afgenomen van de 4-vaardighedenscan en werden de verschillen zichtbaar per groep. In SPSS is een Mann-Whitney U test uitgevoerd. Groep 1 stond gemiddeld 14,01 seconden (sd = 6,837) stil op het voorkeursbeen en op het niet-voorkeursbeen 9,15 seconden (sd = 4,774). Bij groep 2 was het gemiddelde 14,82 seconden (sd = 10,570) op het voorkeursbeen en op het niet-voorkeursbeen was dit 11,86 seconden (sd = 9,633). Er werd geen significant verschil gevonden tussen de twee groepen op zowel het voorkeursbeen (p = 0,655) als het niet-voorkeursbeen (p = 0,564). Er kan geconcludeerd worden dat het voor de motoriek (balans) van kleuters op het speciaal basisonderwijs niet uitmaakt wie de gymlessen verzorgt in groep 1 en 2. De belangrijkste aanbeveling voor de beroepspraktijk is om minstens twee onderdelen van de 4-vaardighedenscan toe te passen om een beter beeld te krijgen van de motoriek en de gymlessen afstemmen op de resultaten van de test. Een aanbeveling op basis van literatuur is om wel te kijken naar de vooropleiding van de gymdocent en daarnaast meer aandacht besteden aan het aantal uur bewegingsonderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk