De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Megapowertraining

Rechten:

Megapowertraining

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of power training ter verbetering van de loopcapaciteit bij kinderen tussen de acht en achttien jaar met cerebrale parese GMFCS III en IV een positief effect heeft. Daarnaast is er gekeken of er een verschil is te zien in effectiviteit van de Power Training tussen kinderen met een basisschoolleeftijd kinderen met een voorgezet onderwijsleeftijd. Aan dit onderzoek deden vijf vrouwelijke deelnemers mee met cerebrale parese, waarvan drie deelnemers met GMFCS III en twee deelnemers met GMFCS IV met een gemiddelde leeftijd van 11,60 (SD= 4,04) jaar. De deelnemers hebben deelgenomen aan een beginmeting, een interventie en een eindmeting. Voor de begin- en eindmeting is er gebruik gemaakt van de One Minute Walk test, de Sit to Stand test en de Six Minute Walk test. De interventie was de Power Training die een periode van tien weken duurde. Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de Wilcoxon Signed-ranktoets. Hierin werden de gemiddelde scores van de deelnemers van de begin- en eindmetingen per test met elkaar vergeleken. Om de deelvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een Mann-Whitney U test. De Wilcoxon Signed-ranktoets liet een significant verschil (p=0,043) zien tussen de begin- en eindmeting van de Six Minute Walk test. De Mann-Whitney U test liet geen significant verschil zien bij de drie testen tussen de deelnemers met een basisschoolleeftijd en met een voorgezet onderwijsleeftijd. One Minute Walk test (Z=-1,155, p=0,248), Sit to Stand test (Z=-0,592, p=0,554) en Six Minute Walk test (Z=-1,732, p=0,083). Concluderend kan gesteld worden dat Power Training een positief effect heeft op de toename van de loopcapaciteit bij kinderen met de leeftijd van acht tot en met achttien jaar met cerebrale parese met GMFCS III en IV. Ter bevordering van de loopcapaciteit van deze doelgroep, wordt er vanuit de resultaten van dit onderzoek aangeraden om Power Training aan te bieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk