De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Factoren van ondervoeding: een systematische review

Rechten:

Factoren van ondervoeding: een systematische review

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In verband met de stijgende levensverwachting zal in de komende jarenhet aantal ouderen toenemen. Echter zorgt dit voor een toenemende zorgvraag. Dit wordt veroorzaakt door gezondheidsgerelateerdeproblemen,die optredennaarmate de leeftijd toeneemt. Het verouderingsproces veroorzaakt namelijk veranderingen aan de lichaamssamenstelling. Het isvan groot belang om ouderen tevoorzien aande voedingsbehoeftenen het spierverlieste minimaliseren. Op deze manier kan ondervoeding worden voorkomen.Ondervoedingis een veelvoorkomend probleem in het ziekenhuis bij oudere patiënten. Het is essentieel om de slechte voedingsstatus van deze patiënten te bevorderen om complicaties zoals decubitus, infecties, achteruitgang van functioneren en een langere opnameduur te kunnen voorkomen.Eerdere onderzoeken tonen aan dat ondervoeding diverse oorzaken kan hebben zoals ziekte, medicijngebruik, verminderde eetlust en depressie. Echter zijn er onduidelijkhedenover de factoren geassocieerd met ondervoeding bij oudere ziekenhuispatiënten.DoelHet doel van deze studie ishet in kaart brengen van de factoren geassocieerd met ondervoeding bij ziekenhuispatiënten met een leeftijd vanaf65 jaar. Deze kennis kan bijdragen aan het voorkomen en behandelden van ondervoeding, wat resulteert in een medische behandeling met minder complicaties.Methode Deze systematische reviewis uitgevoerd met behulp van de PRISMA-guidelines. De data van de studie werd verzameld door middel van literatuuronderzoek via de databank PubMed. Artikelen werden gescreend aan de hand van de inclusie-en exclusiecriteriaenzijn beoordeeld op kwaliteitmet de EPHPP-tool.Resultaten In totaal werden 6studies geïncludeerd in deze systematische review.Deze studie toontdat de factoren geassocieerd met ondervoeding bij oudere patiënten, ingedeeld kunnen worden in de categorieën somatisch, functioneel, psychisch en sociaal. In totaal zijn er 10 factoren onderverdeeld in deze categorieën:ziektetoestand, polyfarmacie, slikproblemen, smaakbeleving, eetlust, maag-darmklachten, mobiliteit, onafhankelijkheid, depressie en dementie.Conclusie Dezesystematische review toont aan dat de factoren geassocieerd met ondervoeding bij oudere ziekenhuispatiënten, ingedeeld kunnen worden alssomatische, functionele, psychische en sociale factoren.In verband met de toenemende vergrijzing is het essentieel om rekening te houden met deze factoren, zodat ouderen optimale zorg kunnen krijgen met zo min mogelijk ondervoeding gerelateerdecomplicaties. Deze studie geldt momenteel als indicatie, wegens een tekort aan data in de ziekenhuissetting.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk