De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gids naar optimale online begeleiding van eerste generatie niet-westerse migranten

Rechten:

De gids naar optimale online begeleiding van eerste generatie niet-westerse migranten

Rechten:

Samenvatting

Inleiding Sinds de corona-pandemie worden er online consulten aangeboden bij diëtistenpraktijk Nutry. Echter merken zij dat deze consulten inefficiënt verlopen bij de doelgroep eerste generatie nietwesterse migranten. Hieruit is de onderzoeksvraag: Hoe kunnen de diëtisten van diëtistenpraktijk Nutry een optimale begeleiding aanbieden aan eerste generatie niet-westerse migranten?” voortgekomen. Methode Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, deskresearch en half gestructureerde interviews. Het literatuuronderzoek was gericht op het in kaart brengen van de succesfactoren met betrekking tot online begeleiding van de doelgroep. De deskresearch richtte zich op de platformen en hulpmiddelen met betrekking tot online begeleiding. De interviews zijn ingezet om de voordelen, behoeftes en belemmeringen van zowel cliënten als diëtisten binnen Nutry te achterhalen. Resultaten Uit de resultaten van het literatuuronderzoek blijkt dat cultuursensitiviteit een belangrijke succesfactor is bij het begeleiden van de doelgroep. Hieronder vallen de inzet van Community Health Workers en tolken. Uit de deskresearch komen Anne4Care, Caresharing en Pharos (expertisecentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen) naar voren. Hiervan lijken Caresharing en Pharos het best toepasbaar. Uit de interviews met de diëtisten komt naar voren dat zij behoefte hebben aan een platform, een uitgebreide lichaamsmeting en het delen van beeldmateriaal. De diëtisten zien voordelen in een beter tijdmanagement, flexibiliteit en een groter bereik. Uit de interviews met de cliënten bleek dat zij geen verschil ervaren tussen online en fysieke begeleiding. De enige belemmering die zij zien is het niet uit kunnen voeren van de lichaamsmeting. Zij hebben hier behoefte aan. Ook hebben ze behoefte aan een platform en een grotere bereikbaarheid van de diëtist. Zij benoemen een groter diëtistenbereik en flexibiliteit als voordelen van online begeleiding. Conclusie Het onderzoek biedt goede handvaten voor het optimaliseren van online begeleiding van de doelgroep. Cultuursensitiviteit is een belangrijke succesfactor bij deze begeleiding. Daarnaast is er behoefte aan een platform voor beeldbellen. Hierbij kan gedacht worden aan Caresharing. Ook is er behoefte aan een uitgebreide lichaamsmeting. In samenwerking met Pharos zou voorlichtingsmateriaal ontwikkeld kunnen worden, om cliënten instructies te geven over thuismetingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk