De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Golfoploop & golfoverslag

Golfoploop & golfoverslag

Samenvatting

Dit afstudeerrapport is gericht op reductie van golfoploop en golfoverslag bij (regionale) dijken.
Twee zeer belangrijke factoren bij de bepaling van de veiligheid van een dijk zijn de faalmechanismen: golfoploop en golfoverslag. Een dijk dient in staat te zijn om deze twee belastingen te weerstaan. Indien een dijk onvoldoende voorzien is van (veiligheids-)maatregelen tegen deze twee faalmechanismen, dan kan deze onder de maatgevende omstandigheid bezwijken en/of falen in zijn functie, waarna schade en inundatie van het achterliggende gebied volgt.
De dijk Nieuwe Weg is een regionale dijk die gelegen is achter een grote wateroppervlakte genaamd Loosdrechtsche Plassen. Tussen de plas en de dijk liggen een voorland en een sloot. Het voorland is begrensd met de plas en de sloot. De dijk is begrensd met de sloot en de achterliggende polder.
Tijdens de maatgevende (of extreme) weersomstandigheden stijgt de waterstand van de plas en er ontstaan hoge golven op de plas. Deze golven veroorzaken een hoge mate van golfoploop en â overslag bij dijken rondom de plas. Dit kan tot schade aan de dijk en het achterliggende gebied leiden.
De dijk Nieuwe Weg wordt veilig gehouden tegen schades van golfoploop en â overslag door het voorland. Deze reduceert de golven, waardoor de mate van golfoploop en â overslag bij de dijk gereduceerd wordt.
De eerste vragen zijn:
1. Hoe hoog zijn de golven bij de teen van het voorland onder de maatgevende omstandigheid?
2. Hoe hoog zijn de golven achter het voorland (en dus bij de teen van de dijk Nieuwe Weg) en kunnen ze doormiddel van golfoploop en â overslag de dijk Nieuwe Weg beschadigen?
Verondersteld wordt dat het voorland op den duur helemaal weg erodeert of dat het buiten beschouwing wordt gelaten. De dijk ligt dan direct aan de grote plas. Het probleem dat ontstaat is:
Er treedt een hoge mate van golfoploop en golfoverslag bij de dijk Nieuwe Weg op die schade aan de dijk en het achterliggende gebied kan veroorzaken.
Deze probleemstelling en de twee vraagstellingen hierboven zijn als volgt aangepakt:
Allereerst is er literatuurstudie gedaan naar relevante theorieën, grafieken en formules met betrekking tot golven op een wateroppervlakte, golfoploop en golfoverslag bij een dijk.
Vervolgens is er een gebiedsanalyse gedaan; daarin zijn o.a. relevante gegevens bepaald die nuttig zijn voor dit onderzoek.
Daarna zijn de probleemstelling en de vraagstellingen onderzocht doormiddel van theorieën, formules, grafieken en gegevens die verkregen zijn uit de literatuurstudie en gebiedsanalyse. De meeste van de gegevens die verkregen zijn uit de gebiedsanalyse zijn als invoerparameters voor de grafieken en formules gebruikt.
Vervolgens is er variantenonderzoek gedaan; Daarin is er gezocht naar maatregelen die golfoploop en golfoverslag bij de dijk Nieuwe Weg reduceren. Dit onderzoek is gedaan op basis van studentervaring en de verkregen informatie uit de literatuurstudie en gebiedsanalyse.
Uiteindelijk is er op basis van een aantal criteria een keuzeoverweging tussen de varianten gemaakt, waarna een variant gekozen is tot definitieve variant. Deze variant dient als oplossing voor de probleemstelling. De definitieve variant is verder uitgewerkt; Het is gedimensioneerd en de totale kosten zijn bepaald.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingTechniek
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk