De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een social media strategie voor JAN Magazine

Een social media strategie voor JAN Magazine

Samenvatting

Managementsamenvatting Tijdens dit afstudeeronderzoek is er een social media strategie voor JAN Magazine ontworpen. De probleemstelling van het onderzoek luidde: Welke social media strategie moet JAN hanteren om meer interactie met de doelgroep te krijgen en waarbij de content de doelgroep uitdaagt om naar de website van JAN door te klikken? Er is onderzoek gedaan door deskresearch en fieldresearch. De fieldresearch bestond uit twee panelgesprekken met personen die vallen binnen de doelgroep van JAN en een pretest. JAN wil de doelgroep inspireren door tips, advies en krachtige, herkenbare verhalen met bijzonder beeld te bieden. De website is een verlengstuk van het blad. Om meer interactie met de doelgroep en pageviews op de website te krijgen is er gekeken waar voor JAN kansen liggen op de social media. Op Facebook, Instagram en Pinterest is de doelgroep van JAN actief en liggen kansen voor JAN. Op Instagram en Pinterest is nog veel winst te behalen; de focus van deze twee social ligt op beeld en dit is een USP van JAN. Uit het hoofdstuk ‘social media strategieën’ bleek dat JAN de social media doelstellingen moet laten aansluiten op met de bedrijfsdoelstelling. Dan kunnen de social media toegevoegde waarde bieden. Uit de doelgroepmodellen bleek dat JAN op social media exclusieve en persoonlijke content moet bieden. Om te meten of de social media strategie succesvol is moet JAN zich richten op de ‘online talk’. Dit houdt in dat JAN zich moet richten op het aantal reacties, shares en aangeklikte links en niet op het aantal likes of volgers op social media. De vier belangrijkste punten om meer interactie met de doelgroep te krijgen op social media zijn het bieden van relevante content, persoonlijkheid, interactieve content en visuele content. De content moet sterke emoties oproepen en persoonlijk zijn, dat triggert de doelgroep om te reageren op social media. Om meer pageviews te krijgen moet JAN gebruik maken van interne links in artikelen op de website. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker langer op de website blijft en meer pagina’s aanklikt. Humor en vaste rubrieken zorgen ervoor dat volgers op social media vaker doorklikken naar de website. Uit de concurrentieanalyse bleek dat concurrenten als Harpers Bazaar en Red (UK) gebruik maken van populair taalgebruik en spreektaal op social media om de doelgroep te bereiken. JAN moet dit ook gaan doen. Deze teksten doen niet af aan het imago van het blad, want social media zijn bedoeld om de dialoog aan te gaan en mensen te vermaken. Spreektaal en populaire woorden horen hierbij. Uit de panelgesprekken bleek dat de doelgroep ’s ochtends, in de lunchpauze en ’s avonds het meest op social media zit. De doelgroep mist bij JAN overeenstemming tussen het blad, de website en de social media. Ook worden relativering en herkenning met het eigen leven gemist op social media. In de pretest was de doelgroep positief over de voorbeelden van content. Een verbeterpunt was dat de teksten op social media kort en in één keer helder moeten zijn, anders haakt de doelgroep af. Uit het onderzoek is een advies naar voren gekomen voor de social media strategie van JAN. In de social media strategie is gekeken of de social media doelstellingen overeenkomen met de bedrijfsdoelstellingen en zijn voorbeelden gegeven van content waarmee meer interactie met de doelgroep en doorkliks naar de website kan worden behaald. Tot slot zijn er KPI’s vastgesteld waarmee de online talk kan worden gemeten. Hiermee kan JAN zien of de strategie succesvol is en de doelstellingen worden behaald. Wanneer deze social media strategie succesvol wordt ingezet, zal dit uiteindelijk leiden tot meer interactie met de doelgroep en een groter aantal doorkliks naar de JAN website. Executive summary In this thesis research has been done to design a social media strategy for JAN Magazine. This report provides answer to the question: Which social media strategy should JAN use to create more interaction with the target group and get more pageviews for the website via social media? Desk research and field research have been done for this thesis. For the field research there were two focus groups with members of the target group and a pretest has been done with the social media content. JAN wants to inspire and help the target group by providing tips, advice and powerful, recognizable stories with inspiring images. The website has the same purpose as the magazine. To achieve the social media goals, JAN should use Facebook, Instagram and Pinterest to get more interaction with the target group and pageviews at the website. Social media can add value when the social media goals match with the main business goals. The target group model proves JAN should offer exclusive and personal social media content. To measure if the social media strategy is successful, JAN should measure the online talk. The key performance indicators for the online talk, are the amount of reactions, shares and clicked links at the social media. The four main points to get more interaction with the target group is to offer social media content with relevance, personality and interactive and visual content. The content has to evoke strong emotions with the target group and should be personal. Hereby the target group will be triggered to react at the social media content of JAN. To get more pageviews, JAN has to use intern links more often at the website. Humor and sections lead to followers who will click at the social media content more often. The results of the best pratices analysis show that competitors Harpers Bazaar and Red (UK) use popular language to reach their target group at social media. JAN should use popular language as well. A popular tone of voice doesn’t damage JAN, because social media are used to start a dialogue and entertain people. The target group knows popular language is part of this. One of the findings of the focus group was that the target group uses social media mostly in the morning, during lunchbreak and in the evening, before going to bed. The target group said they miss similarity between the magazine, the website and social media. They miss the sobriety and recognition from the magazine at the social media. In the pretest the target group was positive about the examples of the social media content. However the texts could be improved by making them shorter and be more clear. If the target group doesn’t understand the text immediately, they pull out. At the end of the report an advice is given for the social media strategy of JAN Magazine. In the strategy the social media goals are matched with the business goals and examples of

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk