De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doet het NRC Handelsblad aan traffic whoring?

Doet het NRC Handelsblad aan traffic whoring?

Samenvatting

SAMENVATTING In de wetenschappelijke literatuur is het proces van publieksgericht schrijven door gebruikersdata (traffic whoring) een veelbesproken onderwerp. Verschillende studies onderzoeken de invloed van gebruikersdata - met behulp van views - op het nieuwsselectieproces door de journalist. Eerder onderzoek heeft zowel gesuggereerd dat gebruikersdata van invloed kunnen zijn op het nieuwsselectieproces door journalisten, als dat er geen (causaal) verband bestaat tussen gebruikersdata en nieuwspublicatie. Sinds de opkomst van social media zijn steeds meer nieuwsorganisaties het nieuws op Facebook gaan dupliceren. Doordat lezers berichten kunnen liken, hebben nieuwsorganisaties nog specifieker inzage gekregen in het soort nieuws dat het publiek leuk vindt. Vanuit de literatuur is gebleken dat bij een proces van publieksgericht schrijven er over het algemeen een verschuiving plaatsvindt van hard naar zacht nieuws (inhoudelijk aspect) en afbeeldingen (visueel aspect) meer plek krijgen dan tekst (tekstueel aspect). Dit onderzoek speelt hierop in door te onderzoeken of de soort nieuwsberichtgeving op de Facebookpagina van het NRC Handelsblad inderdaad tekenen van aanpassing op de hoeveelheid verkregen likes vertoont. Aan de hand van de probleemstelling ‘Wat is de relatie tussen de soort nieuwsberichtgeving op de NRC-Facebookpagina en de hoeveelheid likes van een artikel?’ is de berichtgeving van het NRC Handelsblad op de Facebookpagina in de periode april 2012 tot en met december 2014 geanalyseerd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de relatie tussen de soort nieuwsberichtgeving en de hoeveelheid verkregen likes om een achtergrondartikel te schrijven over een veranderende realiteit als gevolg van de ‘Facebooklike’. In dit onderzoek is de aandacht voor soort nieuwsberichtgeving op de NRC-Facebookpagina zowel per jaar geanalyseerd sinds de oprichting van de pagina, in april 2012, tot en met december 2014, als van maand op maand in 2012. Vanuit methodische studies om publieksgericht schrijven te herkennen, is er gekozen om de soort nieuwsberichtgeving te definiëren aan de hand van tekstuele, visuele en inhoudelijke aspecten. De ontwikkelingen van deze aspecten zijn vervolgens zowel in combinatie van, als individueel, vergeleken met veel of weinig likes in de vorige periode. Hierbij gaf een boven of onder gemiddelde hoeveelheid likes ten opzichte van de maand of het jaar ervoor een indicatie van veel of weinig likes. Vanuit de resultaten kan er geconcludeerd worden dat a) voornamelijk in het eerste jaar, 2012 tot 2013, er misschien een sterke relatie is tussen het aantal likes en soort nieuwsberichtgeving en b) dat deze relatie in het tweede jaar, 2013 tot 2014, niet gevonden is. Dit betekent dat c) in het eerste jaar vooral het inhoudelijke en visuele aspect is veranderd als gevolg van het aantal likes: zacht nieuws is sterk toegenomen en de afbeeldingsgrootte ook. En dat d) dit blijft toenemen in het tweede jaar, ondanks weinig likes voor zacht nieuws en berichten met een afbeelding groter dan de tekst. Wat betreft het tekstuele aspect wijst het onderzoek uit e) dat de hoeveelheid woorden de hele onderzoeksperiode is gestegen door de jaren heen, waarschijnlijk als gevolg van een grote hoeveelheid likes. En f) dat er teveel omgevingsfactoren meespelen, waardoor het niet mogelijk was om harde conclusies te trekken. Dit onderzoek vormt dan ook eerder een indicatie van een vermoedelijke relatie tussen nieuwspublicatie en de ‘Facebook-like’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk