De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De calamiteitenmelding door de burger: Hoe is de juridische positie van de burger die een calamiteit meldt bij de IGZ op grond van de nieuwe Wkkgz?

De calamiteitenmelding door de burger: Hoe is de juridische positie van de burger die een calamiteit meldt bij de IGZ op grond van de nieuwe Wkkgz?

Samenvatting

Onderzoeksnotitie over de burgermelding van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe is de juridische positie van de burger die een calamiteit meldt bij de IGZ op grond van de nieuwe Wkkgz? Het antwoord hierop heeft vier elementen. Ten eerste kan de burger op grond van de Wkkgz, calamiteiten melden bij de IGZ via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Ten tweede heeft de cliënt recht op inzage in het patiëntendossier. Een dergelijk recht bestaat vooralsnog niet voor nabestaanden. Ten derde kan de burger verzoeken om handhaving door de IGZ. Ten vierde kan de meldende burger klagen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na deze interne klacht kan ook extern worden geklaagd bij de nationale ombudsman of de Commissies voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ten vijfde kan de meldende burger handhaving van de IGZ niet (als natuurlijk persoon) afdwingen bij de bestuursrechter noch de burgerlijke rechter. De meldende burger heeft onvoldoende belang bij de handhaving van de algemene normen waarop de IGZ toezicht houdt. Dit zou kunnen worden omzeild met het oprichten van een rechtspersoon. Minister Schippers (VWS)kondigde onlangs een voorstel aan inhoudende o.a. de openbaarheid van de calamiteitenrapportage. Deze openbaarheid verandert niet dat de Raad van bestuur (RvB) van een zorginstelling de inhoud van deze rapportage kan beïnvloeden. Derhalve bestaat de kans dat dit voorstel de mogelijkheid voor een ‘papieren schijnconstructie’ door de RvB in stand laat. Daarom komt de auteur tot de volgende aanbevelingen: - openbaarheid van de risicoanalyse van de IGZ; - het actiever optreden door de IGZ bij burgermeldingen gezien de vangnetfunctie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk