De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hollandsche Schouwburg: van denken naar doen

Hollandsche Schouwburg: van denken naar doen

Samenvatting

Managementsamenvatting Het Joods Cultureel Kwartier is een bundeling van vier instellingen, namelijk het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg. Gezamenlijk laten zij de geschiedenis en de cultuur van het jodendom zien. De Hollandsche Schouwburg richt zich op de herdenking van de Sjoa (vernietiging) tijdens de Tweede Wereldoorlog en de overdracht van kennis over dit onderwerp. De Hollandsche Schouwburg is zowel een gedenkplek als een plek van educatie waar de bezoeker zich verbonden moet voelen met het gebouw en met het verleden, het heden en de toekomst, ongeacht nationaliteit, afkomst, geloof of leeftijd. Dit onderzoek is uitgevoerd om erachter te komen hoe het gesteld is met de gewenste identiteit, de werkelijke identiteit, de fysieke identiteit en het imago van de Hollandsche Schouwburg. Om erachter te komen of de gewenste identiteit gelijk is aan de werkelijke identiteit, de fysieke identiteit en het imago zijn er vooraf vier gemeenschappelijke vertrekpunten (GVP’s) vastgesteld, om deze vervolgens te kunnen toetsen aan de hand van de gap-analyse. In totaal zijn er intern elf interviews afgenomen en zijn er 337 vragenlijsten ingevuld door mensen uit de onderzoekspopulatie. Op basis van deze onderzoeken kon worden afgelezen of er eventueel gaps bestonden tussen de gewenste identiteit en werkelijke identiteit, de gewenste identiteit en de fysieke identiteit en de gewenste identiteit en het imago waarbij de GVP’s centraal stonden. Uit onderzoek is gebleken dat er enkele gaps zijn tussen de gewenste identiteit en de fysieke identiteit. Zo zou de Hollandsche Schouwburg een plek moeten zijn van “herdenking” en “kennisoverdracht (educatie)”, zou het een plek moeten zijn die “toegankelijk” is en een “verbintenis” aangaat met de bezoeker. Uit onderzoek naar de fysieke identiteit bleek dat de waarde "herdenking" volledig tot zijn recht komt, maar dat de “kennisoverdracht (educatie)” niet voldoende is om de boodschap ten volle uit te kunnen dragen. De tentoonstelling is verouderd en de presentatievormen kunnen aantrekkelijker. Tot slot bleek uit onderzoek dat de “toegankelijkheid” wel goed is, maar dat de Hollandsche Schouwburg meer berekend moet zijn op de doelgroep, die over het algemeen wat ouder is. Meer rustplekken en een toilet op de begaande grond zouden hierbij gewenst zijn. Het imago van de Hollandsche Schouwburg bleek goed te zijn. Met een gemiddelde waardering van een 8.1 waardeerden de respondenten de instelling hoog. Wel bleek uit het imago-onderzoek dat de respondenten de waarde “herdenken” meer van toepassing vinden op de Hollandsche Schouwburg dan “kennisoverdracht”. Dit komt voornamelijk omdat de tentoonstelling verouderd is en het verhaal van de Sjoa nog meer en door middel van persoonlijke verhalen verteld kan worden. Daarbij wordt de verbinding tussen de bezoeker en het gebouw met bijbehorende geschiedenis niet genoeg gelegd, waardoor er na een bezoek niet genoeg maatschappelijk bewustzijn wordt gecreëerd. Het motto van de Hollandsche Schouwburg “herdenken leidt tot denken en denken leidt tot doen” komt hierdoor niet tot zijn recht. 50% van de respondenten gaf aan niet te worden aangezet tot het overdenken van de Sjoa en kan dus ook niet worden aangezet tot handelen. Advies is dan ook om meer gebruik te maken van het gebouw en de historische waarde die het gebouw heeft. De Hollandsche Schouwburg is de enige instelling in Nederland die zich richt op de herdenking van de Sjoa en de kennisoverdracht van de geschiedenis ervan. De presentatievormen moet beeldender, persoonlijker en interactiever worden gemaakt door middel van afbeeldingen zoals foto’s van de Hollandsche Schouwburg voor, tijdens en na de Sjoa. De informatie moet ook breder worden, over de gehele Sjoa, verteld op chronologische wijze. Ook zou de bezoeker bij een bezoek aan de Hollandsche Schouwburg een idee moeten krijgen hoe de Hollandsche Schouwburg vroeger eruit zag, bijvoorbeeld door middel van een maquette. Verder moeten er voorzieningen komen voor de bezoekers om te kunnen rusten en aan hun basisbehoeftes te voldoen zonder eerst een hoge trap op te hoeven lopen. Daarbij moet er meer plaats en ruimte vrijkomen zodat meer dan drie bezoekers tegelijk de films kunnen bekijken en moeten de films in meer talen beschikbaar komen om alle bezoekers, van welke afkomst dan ook, het verhaal van de Sjoa duidelijk mee te geven.   English Summary The Jewish Cultural Quarter is a cluster of four institutions. The four different various institutions are the Jewish Historical Museum, the Jewish Historical Children’s Museum, the Portuguese Synagogue and the Hollandsche Schouwburg (Dutch theatre). Together they tell the complete story of Jewish history and its culture. The Hollandsche Schouwburg focuses mainly on telling the story of the Shoah, which means destruction. By telling the story, it keeps the memory alive of the event and all those who died. The Hollandsche Schouwburg is a place of remembrance, but also of education. The main goal is to let the visitors become connected to the history of the Shoah and the building, regardless of their age, land of origin, religion or age. The main focus of this thesis is to find out whether or not there are any gaps between the desired identity, the actual identity, the physical identity and the image of the Hollandsche Schouwburg. To find out whether the desired identity is equal tothe actual identity, the physical identity and the image of the Hollandsche Schouwburg, four common starting points (GVP) were set in order to than carry out a gap-analyze. Throughout the whole research, eleven interviews where held with employees of the Jewish Cultural Quarter and a total of 337 questionnaires where filled out by people from the targeted audience. Based on this research it was possible to determine if they’re where any gaps existing between the desired identity and actual identity, the desired identity and physical identity and the desired identity and the image. The results all were carefully scrutinized using the GVP’s. Research has shown that there are some gaps between the desired identity and the physical identity. Although the Hollandsche Schouwburg should be a place of remembrance and knowledge (education), it should also be accessible for everyone and it should be a place, which really connects the visitors to the building and its idem history. Research into the physical identity has shown that the core value of “commemorating” is accomplished in its entirety, but that the core value of “knowledge” is not sufficient enough to carry out its idem message. The exhibition is outdated, and the presentation could be a lot more attractive to the audience. Furthermore, research has shown the core value of “accessibility” is good, but that the Hollandsche Schouwburg should keep in mind that the biggest part of their audience is over 60 years old and that they may require seating to rest while visiting the Hollandsche Schouwburg. There should also be a restrooms available on the ground floor, not between the second and third floor, which is where the current facilities are located. The image of the Hollandsche Schouwburg had proven to be quite good. With an average rating of 8.1 the participants of the research seem to appreciate the Hollandsche Schouwburg. Although the high rating, research showed that the participants think that the Hollandsche Schouwburg is more a place where you can commemorate the Shoah than where you can actually learn anything about the event and everything surrounding it. This does not correspond with the original role of the Hollandsche Schouwburg. The reason for this is that the exhibition on the first floor is outdated and doesn’t trigger the interest of the visitors. Also, the whole story of the Shoah could be told with a lot more detail by using personal stories to really get to trough to the visitor. Furthermore, the Hollandsche Schouwburg at its current state, does not really make a connection to the historical events into the present and future and it does not create enough social awareness. “Commemorating leads to thinking and thinking leads to doing”. Although this is the core message of the Hollandsche Schouwburg, 50% of the participants did not feel like a visit to the Hollandsche Schouwburg really made them think about the Shoah and therefore the exhibition failed to fulfill its purpose. It seems as if the Hollandsche Schouwburg only gets trough to people who already know the history of the building. People who are unaware of the history of the building often fail to properly interpret the message the Hollandsche Schouwburg would like to send. As a result of the research, it is recommended that the building will utilized in a better way than what it is now. The historical value of the building should be highlighted, also the Hollandsche Schouwburg is the only institution in the Netherlands that focuses on the commemoration of the Shoah, which should be drawn attention to. The presentation of the exhibition should be made more personal and interactive. This could be done by adding more imagery such as photos of the Hollandsche Schouwburg from before, during and after the Shoah. The visitor should really understand what has happened within the Hollandsche Schouwburg. This could be done for example by the use of a small model, of the theatre before the Shoah. The whole story of the Shoah should be told with a much wider range and in chronological order. There should also be more places for people to sit down and take a breath and there should also be more room for people to watch the introduction video. Right now there are only tree spaces available to watch both of the films. More people should be able to watch a movie at once, in personally selected languages, not just in Dutch or English. After all, the Hollandsche Schouwburg is a place where everyone is welcome, regardless of their origins, and so, the story of the Shoah should be available for everyone, no matter what language they speak.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk