De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fit op de werkvloer : Het effect van een bedrijfsinterventie over voedingsadvies en lichaamsbeweging op lichaamssamenstelling, eetgedrag en beweegpatroon van de vrouwelijke werknemers van De Boshoeve

Fit op de werkvloer : Het effect van een bedrijfsinterventie over voedingsadvies en lichaamsbeweging op lichaamssamenstelling, eetgedrag en beweegpatroon van de vrouwelijke werknemers van De Boshoeve

Samenvatting

Samenvatting Achtergrond: Onder de bevolkingsgroep met de leeftijd van 18 jaar en ouder is het overgewicht nog nooit zo hoog geweest (1). Doordat overgewicht negatieve effecten heeft op de gezondheid resulteert dit in minder presteren van werknemers binnen een bedrijf. Zo verzuimen werknemers met overgewicht meer dan werknemers met een gezond gewicht. In de beroepscategorie gezondheids- en welzijnszorg ligt het ziekteverzuim aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook blijkt dat het totaal percentage van ziekteverzuim hoger ligt bij vrouwen. Maar liefst 81% van de werknemers binnen de beroepscategorie zorg- en welzijn is vrouw. Een gezonde leefstijl kan bevorderd worden door middel van een bedrijfsinterventie. Een combinatie van het verbeteren van voedings- en beweegpatroon kan bijdragen aan de preventie of het verhelpen van overgewicht. Doel: Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de effecten zijn van een ChooseYourDietbedrijfsinterventie op de lichaamssamenstelling en het eet- en beweegpatroon van de vrouwelijke werknemers van de Boshoeve na een traject van acht weken. Methode: De onderzoekspopulatie bestond uit 46 deelnemers: 23 vrouwen in de interventiegroep en 23 vrouwen in de controlegroep. Het interventietraject duurde acht weken waarbinnen er op drie momenten contact met de deelnemers plaatsvond voor voedingsadvies: tijdens de nul-, tussen- en nameting. De interventiegroep kreeg op maat gemaakte voedingsadviezen en hadden de mogelijkheid om drie keer per week mee te doen met een sportactiviteit. De voedingsadviezen zijn opgesteld na het afnemen van een Dietary History en het vaststellen van fysieke activiteit met een PAL-waarde. Om het rustmetabolisme te berekenen is gebruik gemaakt van de WHO-formule. De controlegroep kreeg geen persoonlijk advies en hiervan werd alleen de lichaamssamenstelling gemeten tijdens de voor- en nameting. Voor het meten van de lichaamssamenstelling van alle deelnemers is gebruik gemaakt van een OMRON BF511 bio-impedantieweegschaal. Met behulp van een gepaarde t-toets is gekeken of er een verschil was tussen nul- en eindmeting binnen de interventiegroep en de controlegroep. Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil is tussen nul- en nameting van de interventiegroep na acht weken. De resultaten laten zien dat het gewicht significant is gedaald (p<0,001), samen met het vetpercentage (p<0,001) en het visceraal vetniveau (p=0,02). Daarnaast is het spierpercentage significant gestegen (p<0,001) en de dagelijkse lichaamsbeweging is ook verhoogd (p=0,01). Niet alleen bij de interventiegroep is een positieve verandering gebleken, maar ook bij de controlegroep is er een significante toename getoetst, namelijk in lichaamsbeweging (p=0,036) en fruitconsumptie (p<0,001). Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat de CYD-interventie een positief effect heeft gehad op de lichaamssamenstelling en het eet- en beweegpatroon van de vrouwelijke werknemers van de Boshoeve na twee maanden. Door de juiste voedingsadviezen gericht op vermindering van kilocalorieën en een verhoging van groente- en fruitconsumptie heeft dit geresulteerd in een verlaging van het lichaamsgewicht. Daarnaast heeft de extra stimulering van lichaamsbeweging door High Intensity Interval Trainingen tot een hogere PAL-waarde bij de deelnemers geconstateerd. De interventie heeft voor een positief resultaat gezorgd voor de vrouwelijke werknemers van de kinderopvang

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk