De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van babyvoeding op het voedingspatroon van kinderen op vijfjarige leeftijd : Bevindingen vanuit de Amsterdam Born Children and their Development-studie

Het effect van babyvoeding op het voedingspatroon van kinderen op vijfjarige leeftijd : Bevindingen vanuit de Amsterdam Born Children and their Development-studie

Samenvatting

Achtergrond De afgelopen jaren is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Overgewicht leidt tot een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en een aantal soorten kanker. Daarnaast heeft overgewicht, zowel bij kinderen als volwassenen, sociale en emotionele gevolgen. Uit eerdere onderzoeken naar het effect van babyvoeding bleek dat babyvoeding het eetgedrag en de voedselvoorkeuren van een kind in het latere leven kan beïnvloeden. Waar deze onderzoeken zich niet op richtten, is het effect van de duur van (exclusieve) borstvoeding en de start van bijvoeding op het voedingspatroon van een kind. Dit onderzoek onderzocht het effect van babyvoeding op het voedingspatroon van kinderen op vijfjarige leeftijd binnen het Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) cohort. Methode De onderzoeksgroep bestond uit vijfjarige kinderen uit het ABCD cohort (n=2.391). Babyvoeding werd voor dit onderzoek opgedeeld in drie variabelen: duur exclusieve borstvoeding, totale duur borstvoeding en startpunt bijvoeding. Binnen de ABCD-studie zijn vier voedingspatronen opgesteld aan de hand van Food Frequency Questionnaires: Full-fat, Healthy, Meat en Snacking. Ieder kind heeft een patroonscore per voedingspatroon gekregen. Met de MANOVA analyse is het effect van babyvoeding op de voedingspatronen beoordeeld. Met de MANCOVA analyse is beoordeeld wat de invloed is van confounding factors (BMI moeder voor zwangerschap, etniciteit, geboortegewicht, geslacht, leeftijd moeder, sociaaleconomische status) op het gevonden effect. Het significantieniveau voor beide analyses werd ingesteld op p≤0.05. Resultaten Uit de resultaten blijkt dat kinderen die zes maanden of langer exclusieve borstvoeding krijgen significant hoger scoren op het voedingspatroon Healthy, dan kinderen die minder dan zes maanden exclusieve borstvoeding krijgen (p<0.01). Deze kinderen scoren significant lager op het voedingspatroon Snacking en Meat (p<0.01). Daarnaast blijkt dat kinderen die op of na zes maanden starten met bijvoeding significant lager scoren op het voedingspatroon Snacking en Meat (p<0.01). Deze kinderen scoren echter significant hoger op het voedingspatroon Full-fat (p<0.02). Het effect van babyvoeding op de voedingspatronen wordt niet tot nauwelijks beïnvloedt door de confounding factors. Conclusie Dit onderzoek laat zien dat kinderen die zes maanden of langer exclusieve borstvoeding kregen een hogere score hebben op het voedingspatroon Healthy op vijfjarige leeftijd, ten opzichte van kinderen die korter dan zes maanden borstvoeding kregen. Dit betekent dat deze kinderen hogere hoeveelheden van producten uit de gezonde productgroepen consumeerden op. Dit onderzoek laat daarnaast zien dat het startpunt van bijvoeding op of na zes maanden ervoor zorgt dat kinderen op vijfjarige leeftijd een lagere score hebben op het Snacking voedingspatroon. Dit betekent dat deze kinderen hogere hoeveelheden van producten uit ongezonde productgroepen consumeerden. De auteurs adviseren om zes maanden exclusieve borstvoeding te geven en vanaf de leeftijd van zes maanden te starten met bijvoeding. Dit advies is in overeenstemming met de huidige WHO-richtlijnen en het advies van het Kenniscentrum voor Borstvoeding. Tot slot wordt aangeraden om, na de introductie van bijvoeding, zo lang mogelijk door te gaan met het geven van borstvoeding

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk