De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Parent&Child@HealthyWeight :in hoeverre heeft de opvoeding invloed op de BMI en voedingsinname van het kind?

Parent&Child@HealthyWeight :in hoeverre heeft de opvoeding invloed op de BMI en voedingsinname van het kind?

Samenvatting

Achtergrond Uit onderzoek blijkt dat overgewicht bij kinderen een wereldwijd probleem is. Ook in Amsterdam Nieuw- West, waar het onderzoek Parent&Child@HealthyWeight plaats vindt, is dit probleem zichtbaar. In dit onderzoek staat de opvoeding centraal en de mogelijke invloed daarvan op de BMI en de voedingsinname van het kind. Het onderzoek is onderdeel van PreSchool@HealthyWeight, wat als doel heeft om pedagogisch medewerkers te trainen in het ondersteunen van kinderen en hun ouders bij een gezonde leefstijl. In Amsterdam Nieuw-West, waar de voorschool-locaties van Impuls zijn gevestigd, is grote etnische diversiteit. Vanwege deze diversiteit is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen de meest voorkomende herkomstgroepen. Doel Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de mogelijke relatie tussen de opvoeding omtrent eet- en beweeggedrag en de BMI en voedingsinname bij kinderen van 2,5 tot en met 3 jaar op voorscholen in Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast was beoogd inzicht te krijgen in de verschillen tussen de etnische groepen in Amsterdam Nieuw-West wat betreft de BMI en voedingsinname van het kind. Methode Allereerst was er literatuuronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat reeds bekend was over de invloed van de opvoeding op de voedingsinname en BMI van het kind. Ouders die mee wilden doen met het onderzoek kregen de vragenlijst en het eetdagboek mee om in te vullen. Onder leiding van PreSchool@HealthyWeight zijn de metingen van lengte en gewicht van de kinderen uitgevoerd. De eetdagboeken zijn ingevoerd in Excel en gecodeerd aan de hand van de NEVO. De gemiddelde innames van macronutriënten per kind zijn berekend en weergegeven in energieprocenten. De vragenlijsten zijn ingevoerd in Excel en vervolgens overgezet in SPSS. Om de karakteristieken van de onderzoekspopulatie te kunnen weergeven zijn de percentages, gemiddelden en standaarddeviaties berekend in SPSS. De vragen uit de vragenlijst zijn gecategoriseerd en zijn vervolgens door middel van meerdere enkelvoudige regressie-analyses getoetst om mogelijke relaties aan te tonen. Resultaten Uit de resultaten van de regressie-analyse werd opgemaakt dat er weinig sterk significante relaties zijn aangetoond tussen de opvoeding omtrent eet- en beweeggedrag en de BMI en voedingsinname van het kind. De sterkst aangetoonde relatie was tussen de vraagcategorie ‘reguleren van de emoties’ en de energie-inname van het kind. Voor de vraagcategorie ‘restrictie voor de gezondheid’ zijn de meeste relaties aangetoond, namelijk met de totale vetinname, de verzadigd vetinname en de koolhydraatinname. Bij vergelijking van de BMI bij de etnische groepen, bleek dat de Marokkaanse kinderen de hoogste BMI hadden en de westerse allochtonen de laagste. Bij vergelijking van de voedingsinname tussen de etnische groepen, viel op dat bij alle groepen de eiwitinname lager was dan de ADH, net als de inname van voedingsvezel. De koolhydraatinname was bij alle groepen hoger dan de ADH. Conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijk een relatie bestaat tussen de opvoeding en de BMI. Tevens is er mogelijk een relatie tussen de opvoeding en de energie, vet -en koolhydraatinname van kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 3 jaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk