De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer grip op je darmen : E-coaching voor patiënten met het prikkelbare darmsyndroom

Meer grip op je darmen : E-coaching voor patiënten met het prikkelbare darmsyndroom

Samenvatting

Doel: Het prikkelbare darmsyndroom is een veelvoorkomende aandoening die bestaat uit terugkerende periodes van in ernst variërende klachten zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel en een veranderd defecatiepatroon. In Nederland heeft naar schatting 5-20% van de bevolkinglast van PDS. Men krijgt vanuit de basisverzekering drie uur per jaar vergoed bij de diëtist. Aangezien dit erg weinig is voor een complex en veelvoorkomend probleem als PDS is in naam van de Diëtisten Coöperatie Nederland een concept e-coaching ontwikkelt. Naast de al twee bestaande e-coaching programma’s die DCN aanbiedt is het de bedoeling dat er een derde programma op de markt wordt gebracht. Deze zal de naam ‘Meer grip op je darmen’ dragen en betrekking hebben tot het prikkelbare darmsyndroom.De doelstelling van dit onderzoek is dus het ontwikkelen van een concept e-coaching programma binnen 20 weken voor PDS-patiënten en behandelaars met behulp van literatuuronderzoek en interviews.Om dit te bereiken moeten de beste practices van e-coach programma’s worden onderzocht, de behoeftes van PDS-patiënten worden vastgesteld en essentiële onderwerpen worden vastgesteld. Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews eneen enquête.Het literatuuronderzoek wordt gehouden om de best practices van bestaande e-coachprogramma’s, de behoeftes van PDS-patiënten ten opzichte van e- coachingen de noodzaak van interactiemogelijkheden vast te stellen. De interviews en de enquête worden afgenomen om de meningen en ervaringen over e-coaching te belichten vanuit het perspectief van PDS-patiënten, diëtisten en psychologen. De onderzoeksgroep voor de interviews bestond uit diëtisten, PDS-patiënten en een psycholoog. In totaal zijn er zeven diëtisten geïnterviewd, waarvan zes met PDS ervaring en drie met e-coach ervaring. Er zijn vijftien PDS- patiënten geïnterviewd tijdens de patiëntendag in Utrecht en er is één psycholoog van Pluform geïnterviewd, welke veel ervaring heeft op het gebied van e-coaching. Resultaten: Literatuuronderzoek laat zien dat een combinatie van voorlichting, persoonlijke benadering, herhaling, doelen stellen en bijhouden met een minimale duur van twaalf weken en persoonlijke feedback van een coach leiden tot een effectief e-coach programma.Een vereiste hierbij is een terugkerend vast contactmoment met de coach. Voor PDS-patiënten zijn de behandelmethoden van Reduce PDS een goede leidraadbij hun behandeling. Uit de interviews blijkt dat een persoonlijke benadering een belangrijk vereiste is bij e-coaching. Heldere informatie en het bijhouden van een voedingsdagboek in combinatie met klachtenpatroon worden door zowel PDS- patiënten als diëtisten genoemd als onmisbare onderdelen. Conclusie en aanbeveling: De analyse wijst erop dat een twaalf weken durend programma met vaste interactiemomenten met de coach en een persoonlijke benadering belangrijke factoren zijn voor een succesvolle e-coaching voor PDS-patiënten. Voldoende budget en goede scholing van de coach is hierbij essentieel.De tien behandelingsmogelijkheden van Reduce PDS vormen een overzichtelijke leidraad. Het programma ‘Meer grip op je darmen’ biedt de PDS-patiënt de kans om klachten te herkennen en begrijpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk