De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goal Oriented Health: een vernieuwd concept waarin meer doelstellingen worden behaald

Open access

Goal Oriented Health: een vernieuwd concept waarin meer doelstellingen worden behaald

Open access

Samenvatting

Achtergrond en doel: GOH (Goal Oriented Health) concept is een kleinschalig, doelgericht health concept dat cliënten helpt met het behalen van hun doelstellingen; onder andere gewichtsverlies en spieropbouw. Ondanks de doelgerichte aanpak is er een aanzienlijk aandeel cliënten, met als doel gewichtsverlies, dat hun gewichtsdoel niet in de beoogde tijd bereikt. Het doel van dit onderzoek is om een onderbouwd advies voor een aanpassing of uitbreiding van het GOH concept op te leveren die zorgt dat meer leden hun gewichtsdoel behalen. Methode: Voorafgaand aan het onderzoek is een theoretisch kader beschreven waarin theorieën over gedragsverandering zijn toegelicht. Dit onderzoek is toegespitst op de ‘zelfdeterminatietheorie’. Deze theorie gaat ervan uit dat de motivatie kwalitatief beter kan worden als er wordt voldaan aan drie psychologische basisbehoeften: autonomie (vrijheid om zelf keuzes te maken), competentie (vertrouwen in eigen kunnen) en verbondenheid (sociale steun). Het onderzoek bestaat uit een korte kwantitatieve analyse van de klantgegevens van GOH waarmee allereerst is onderzocht in hoeverre de doelstelling ‘gewichtsverlies’ in het huidige GOH concept is behaald. Hoofdzakelijk bestaat het onderzoek uit een kwalitatief onderzoek door middel van diepte- interviews aan de hand van een topiclijst gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Met de interviews is onderzocht waarin de cliënten die wel hun doel hebben behaald en cliënten die niet hun doel hebben behaald verschillen, m.b.t. de verwachting, de kwaliteit van hun motivatie en hun ervaring met GOH concept en in hoeverre de basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid vervuld worden binnen in het GOH concept. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat een klein deel (8%) van de cliënten het gewichtsverlies in de beoogde tijd behaald. Dit komt mede doordat de voorspelling van hoeveel gewicht zij per week kunnen verliezen in de praktijk vaak niet blijkt te kloppen. In totaal is met acht cliënten een diepte-interview gehouden, waarvan 4 wel hun gewichtsdoel behaald hebben en 4 niet hun gewichtsdoel behaald hebben. Het belangrijkste verschil tussen beide interviewgroepen is de mate waarin zij sociale steun ervaren: de cliënten die wel hun doelen halen ervaren meer sociale steun. In de kwaliteit van motivatie zit ook verschil tussen de beide groepen: de cliënten die wel hun doel hebben behaald vinden het leuk en interessant om met gezonde voeding bezig te zijn, de andere cliënten vinden dit belastend. Conclusie/aanbeveling: GOH concept biedt al veel aan om de basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid te vervullen. Het concept kan met name op het gebied van verbondenheid een aanpassing maken zodat de cliënten meer autonoom gemotiveerd worden en mogelijk hun gewichtsdoel zullen behalen. Tot slot wordt aanbevolen om de verwachting van de snelheid van het gewichtsverlies bij te stellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk