De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van bewegen op betrokkenheid

Open access

Het effect van bewegen op betrokkenheid

Open access

Samenvatting

In deze studie is onderzocht of voorafgaand bewegen aan de reguliere les een effect heeft op de betrokkenheid van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd op PI-school de Ster, dit is een school voor speciaal basisonderwijs. De doelgroep van dit onderzoek betrof 23 leerlingen uit groep 3/4 (Blauwe Ster) en 5/6/7 (Groene Ster). Door middel van het wel of niet aanbieden van een matig intensieve beweegactiviteit voorafgaand aan de reguliere les werd er gekeken naar het effect op de betrokkenheid van de leerlingen. De betrokkenheid werd gemeten door middel van observaties aan de hand van de Leuvense betrokkenheidsschaal (PORAAD, z.d.) tijdens de reguliere lessen schrijven en rekenen. Daarnaast kregen de leerlingen na afloop van de les schrijven of rekenen een schrijf-of rekenopdracht waarmee gekeken werd naar het beheersen van de lesstof. Tenslotte kregen de leerlingen een vragenlijst over de betrokkenheid tijdens de les. Uit de resultaten bleek dat het effect van bewegen voorafgaand aan de schrijfles een significant verschil liet ziet ten opzichte van het niet bewegen voorafgaand aan de schrijfles, want Z = -3,000b (P = ,003). Daarnaast liet voorafgaand bewegen aan de rekenles een significant verschil zien in vergelijking met het niet voorafgaand bewegen aan de rekenles, want Z = -3,002b (P = ,003). Geconcludeerd kan worden dat de variabele beweging effect heeft op de variabele betrokkenheid tijdens de reguliere les. Voor het werkveld kan geen harde aanbeveling worden gedaan aangezien er in dit onderzoek gewerkt is met fictieve data. Wel kan een aanbeveling voor vervolgonderzoek zijn om dit onderzoek uit te voeren in het regulier basisonderwijs en op meer scholen voor speciaal onderwijs waarbij er met echte data wordt gewerkt

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk