De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of de kwaliteiten waaraan studenten van de opleiding Sport & Bewegen belang hechten verschillen bij theorie- en praktijkdocenten. Dit is van belang om het onderwijs in deze opleiding beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de studenten. Om een mogelijk verschil te onderzoeken is een eenmalig cross-sectioneel surveyonderzoek uitgevoerd onder 227 studenten van de opleiding Sport & Bewegen in Alkmaar en Purmerend. Hiervoor is een bestaande vragenlijst van Cramer en Penz (2010) gebruikt. Deze vragenlijst is gebruikt om vier kwaliteiten te onderzoeken: empathie, aansluiten bij de leefwereld, steun en gezag. De analyse van de ingevulde vragenlijsten heeft aangetoond dat de factoren uit dit onderzoek niet overeenkomen met de factoren van Cramer en Penz (2010). De validiteit met betrekking tot de schalen wordt daarom in twijfel getrokken. De vooraf opgestelde hypotheses konden dus niet getoetst worden. De achttien indicatoren zijn desondanks afzonderlijk geanalyseerd. Vijf van deze indicatoren worden belangrijker gevonden voor praktijk- dan theoriedocenten: ‘juiste manier ingrijpen als de les verstoord wordt’ (Z- -2,135, p=0,033) theoriedocenten gemiddeld 4,05, praktijkdocenten 4,20, ‘consequent zijn in gedrag’ (Z- -3,259, p=0,001), theoriedocenten gemiddeld 3,93, praktijkdocenten 4,05, ‘duidelijke regels stellen’ (Z- -3,853, p<0,001) theoriedocenten gemiddeld 3,90, praktijkdocenten 4,11, ‘grappen van leerlingen waarderen’ (Z- -2,654 p=0,008), theoriedocenten gemiddeld 3,93, praktijkdocenten 4,05 en ‘aansluiten bij de belevingswereld’ (Z- -2,114, p=0,034), theoriedocenten gemiddeld 3,75, praktijkdocenten 3,83. Significant belangrijker voor theorie- dan praktijkdocenten is de indicator ‘inzicht in de lesstof’ (Z- -2,798, p=0,005), theoriedocenten gemiddeld 4.41, praktijkdocenten 4.28. Ook is het verschil in het belang van indicatoren op het gebied van geslacht (twee significante verschillen) en leerjaar (zeven significante verschillen) onderzocht. De belangrijkste aanbeveling voor de beroepspraktijk is dat docenten gedrag moeten aanpassen bij het geven van theorie- of praktijklessen, omdat leerlingen andere belangen hebben bij theorie- en praktijkdocenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk