De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Healthy food a day, keeps the doctor away: een kijkje in het eetpatroon van een mbo-student

Open access

Healthy food a day, keeps the doctor away: een kijkje in het eetpatroon van een mbo-student

Open access

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek heeft zich gefocust op het voedingspatroon van eerste- en vierdejaars studenten van een MBO Sport- en Bewegen. Het doel van het onderzoek was het verschil in eetgedrag aan te tonen tussen bovengenoemde leerjaren. Ervan uitgaande dat vierdejaars studenten gezonder eten en drinken dan eerstejaars studenten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op het Sport College Utrecht. De onderzoeksgroep (n=94) betrof het eerste- en vierde studiejaar. De resultaten zijn op basis van die leerjaren met elkaar vergeleken. Sekse en leeftijd zijn hierin niet meegenomen. De studenten is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit is gebeurd in de maanden februari en maart. De resultaten van de enquête zijn verwerkt met SPSS versie 27.0. De Kolmogorov-Smirnoff wees uit dat de data niet-normaal verdeeld waren. Daarom zijn de data met de Mann-Whitney-U test geanalyseerd. De Mann-Whitney-U test heeft uitgewezen dat een meerderheid van de geanalyseerde vragen niet significant is (p>0,05). Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat vierdejaars studenten niet gezonder eten en drinken dan eerstejaars studenten. De aanbeveling voor het Sport College is een vervolgonderzoek te doen op grotere schaal. Hierdoor is te bepalen welke leerjaren en uitstroomprofielen wel significante verschillen bevatten. Op basis van de bevindingen die dan gedaan worden kan gekeken worden hoe de opleiding gezonder kan worden door middel van inzet van lessen en dergelijke.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk