De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel om vast te stellen of een ‘beweegkieswijzer’ een positief effect kan bewerkstelligen op de mate waarin leerlingen het gevoel van autonomie, competentie en betrokkenheid (samengevoegd als de pedagogische bekwaamheden) ervaren van de groepsleerkracht die de beweegtussendoortjes verzorgt. 49 leerlingen en 3 leraren, verdeeld over de school De Klaroen en de school De Blauwe Lijn, hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De leerkrachten hebben 2 weken lang beweegtussendoortjes verzorgd zonder beweegkieswijzer en 2 weken lang mét beweegkieswijzer. Na beide periodes hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld over de mate waarin ze pedagogische bekwaamheden van hun leerkracht hebben ervaren. De bevindingen van het onderzoek zijn dat er een verschil zit in de mate waarin bij de voormeting (en dus zonder ondersteuning van de beweegkieswijzer) de betrokkenheid (M = 3,9633 SD = 0,60611), competentie (M = 3,9204 SD = 0,71033) en autonomie (M = 3,2980 SD = 0,79909) worden ervaren en in hoeverre tijdens de nameting (en dus met gebruik van de beweegkieswijzer) de betrokkenheid (M = 4,1857 SD = 0,52480), competentie (M = 4,2816 SD = 0,47901) en autonomie (M = 3,9082 SD = 0,73593) worden ervaren. Uit de resultaten blijkt dat de hypothese, waarin gesteld wordt dat de beweegkieswijzer van invloed is op de mate waarin leerlingen pedagogische bekwaamheden ervaren van de leerkracht die beweegtussendoortjes verzorgt, aangenomen kan worden. Een deelvraag die gesteld wordt is of er een verschil zit tussen de ervaringen van kinderen uit een hoog sociaaleconomisch milieu en die van kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu. Uit dit onderzoek blijkt dat de beweegkieswijzer een grotere invloed heeft op de ervaringen van pedagogische bekwaamheden van de leraar bij kinderen uit een hogere sociaaleconomische klasse (Voormeting M = 3,2980 nameting M = 4,0173) dan op de ervaringen van kinderen uit een lagere sociaaleconomische klasse (voormeting M = 4,0333 nameting M = 4,2576). De hypothese van een positief effect gegenereerd door de beweegkieswijzer kan aangenomen worden. Een belangrijke aanbeveling die uit dit onderzoek naar voren komt is dat vakleerkrachten de groepsleerkracht kunnen ondersteunen met het verzorgen van beweegtussendoortjes door filmbestanden te maken die vergelijkbaar zijn met die van de beweegkieswijzer.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk