De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketingplan Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk

Open access

Marketingplan Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk

Open access

Samenvatting

Het Sociaal Innovatiecentrum (SIC) Werkgeluk is een van de hybride leeromgevingen van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, waar onder andere HRM en Toegepaste Psychologie studenten stage lopen. SIC Werkgeluk is in september 2017 gestart en heeft er destijds voor gekozen om alle opdrachten van organisaties die gelinkt zijn aan werkgeluk aan te nemen en op te pakken. Dit betekent dat er geen duidelijke marktfocus is gekozen. De studenten hebben weinig tot geen kennis over marketing en communicatie. Daarnaast heeft SIC Werkgeluk geen marketingplan, waardoor de studenten niet weten waar zij op moeten letten of wat zij moeten doen wat betreft marketing en communicatie. Om die reden is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: Hoe kan Fontys Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk het marketingbeleid effectief inzetten om zich goed te kunnen profileren richting bedrijven en de klantenkring vergroten? Het marketingplan is gericht op een effectieve doelgroepbenadering om werkgeluk bij meer organisaties te introduceren en/of te vergroten. Het onderzoek is kwalitatief uitgevoerd en bestaat uit drie interne gesprekken en zeven telefonische interviews met potentiële en huidige afnemers. Het gehele marketingplan is tot stand gekomen door middel van desk- en fieldresearch. Uit de interne analyse is gebleken dat de studenten niet op de hoogte zijn van de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van SIC Werkgeluk. Wanneer alle studenten hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij als team handelen naar waar SIC Werkgeluk voor staat. Wanneer het aantal opdrachten bij SIC Werkgeluk toeneemt zullen er meer studenten aangenomen moeten worden. Dit kunnen studenten zijn van verschillende opleidingen. Middels het SDP-model is de doelmarkt bepaald en de positionering vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire doelmarkt en de secundaire doelmarkt. De primaire doelmarkt betreft middelgrote organisaties in Noord-Brabant, die actief zijn in de volgende branches: gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening, onderwijs & training, financiële dienstverlening en zakelijke dienstverlening. De secundaire doelmarkt zijn middelgrote organisaties die binnen een uur reistijd vanaf het SIC gevestigd zijn. Uit de confrontatiematrix is naar voren gekomen dat SIC Werkgeluk zich het beste kan focussen op het verbeteren van de huidige situatie. De concurrentiestrategie die het beste bij SIC Werkgeluk past is de differentiatiefocus strategie. Op deze manier onderscheidt SIC Werkgeluk zich van de concurrenten door de Unique Selling Points (USP’s). Zij onderscheidt zich van concurrenten door het feit dat zij met studenten en docenten werkt, wat de nieuwste kennis en een frisse blik met zich meebrengt. Tevens ligt de prijs hierdoor lager dan bij concurrenten. Naar verwachting zal SIC Werkgeluk voor de studenten een tarief van ± €13,- per uur hanteren en voor de docenten het docententarief ± €70,- per uur. Het belangrijkste advies is dat het SIC Werkgeluk de USP’s communiceert naar de potentiële afnemers en testimonials en reviews gaat plaatsen op de website en LinkedInpagina. Dit verhoogt de koopintentie bij potentiële afnemers. Wanneer de huidige opdrachtgever de review of testimonial ook deelt op hun social media, draagt dit bij aan de naamsbekendheid van SIC Werkgeluk. Doordat SIC Werkgeluk de LinkedIn- en Instagrampagina deelt met de andere SIC’s is het belangrijk dat ieder SIC een communicatieverantwoordelijke heeft. Deze personen kunnen iedere week samen de contentplanning invullen voor de week daarna. Tevens is het van belang dat de communicatieverantwoordelijke zich houdt aan de opgestelde randvoorwaarden. Op deze manier dragen zij de identiteit van het SIC uit en zorgen zij voor herkenbaarheid bij (potentiële) opdrachtgevers en studenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingSportkunde
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk