De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sport, bewegen en presteren op school : relatie tussen motoriek en cognitie

Open access

Sport, bewegen en presteren op school : relatie tussen motoriek en cognitie

Open access

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht of er een relatie is tussen motoriek en cognitie aan de hand van opleidingsniveau en schoolprestaties. Tevens is onderzocht of er een relatie is tussen motorisch niveau van leerlingen en hun wiskunde cijfers. Aan het onderzoek namen 90 middelbare scholieren deel met een leeftijd tussen de twaalf en vijftien jaar. Het motorisch niveau is gemeten aan de hand van de recent ontwikkelde MQ-scan. Deze maakt deel uit van het ASM-model. Om het cognitieve niveau te bepalen is uitgegaan van drie verschillende opleidingsniveaus: KADER/MAVO, MAVO/HAVO en HAVO/VWO klas. Vervolgens is de gemiddelde score van de cognitieve vakken uit periode een en twee van het schooljaar berekend. Er is een significant verschil gevonden tussen twee verschillende groepen wat betreft opleidingsniveau op de score van de MQ-scan (F(2,87)-3,463; p=0,036). De leerlingen uit de HAVO/VWO groep scoren hierbij significant beter dan de deelnemers uit de KADER/MAVO groep (p= 0,011). Tussen de MAVO/HAVO groep bestaat geen significant verschil (p=0,141 en p=0,531). Uit Pearson’s correlatie test is geen significant verband gebleken tussen MQscan en gemiddelde schoolresultaten van de cognitieve vakken (r = 0,074; p = 0,489). Ook tussen de gemiddelde wiskunde cijfers en de MQ-scan is geen significant verband gevonden (r = -0,029; p = 0,785) Op basis van de resultaten van deze studie zou geconcludeerd kunnen worden dat het opleidingsniveau bepalend is voor de score op de MQ-scan van leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Binnen een opleidingsniveau is het echter niet zo dat leerlingen betere prestaties halen op de MQ-scan als zij hogere cijfers halen op cognitieve vakken. Ook is er geen relatie aangetoond tussen de MQ-scan en de wiskunde cijfers. Voor vervolgonderzoek is aan te bevelen met meer deelnemers te werken. Daarnaast is het interessant om specifieke cognitieve functies tegen de resultaten van de MQ-scan af te zetten. Het is de vraag of resultaten op cognitieve vakken daadwerkelijk de cognitieve mogelijkheden van leerlingen weergeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk