De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij bestellers van banqueting. Voedselverspilling in banqueting UvA en HvA

Open access

Bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij bestellers van banqueting. Voedselverspilling in banqueting UvA en HvA

Open access

Samenvatting

Inleiding
Het doel van Facility Services UvA en HvA is: In 2026 is de huidige voedselverspilling in banqueting op de campussen van de UvA en HvA met tenminste 25% verminderd. Eén van de oplossingen is bewustwording en gedragsverandering bij bestellers van banqueting. Daarom wil Facility Services (FS) een bewustwordingscampagne uitrollen. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan de bewustwording en het gedrag van de bestellers van banqueting met een campagne effectief beïnvloed worden om zo voedselverspilling in banqueting op de UvA en HvA te verminderen?

Methode
De doelgroep zijn bestellers van banqueting die in 2022 meer dan vier keer hebben besteld.
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in ervaringen, meningen en wensen van de bestellers van banqueting. Er is deskresearch gedaan, er zijn negen interviews gehouden en vooraf is de Mentality test van Motivaction gemaakt. Om het campagne concept te testen is er een focusgroep gehouden. Verder zijn er drie gesprekken gevoerd met de afdeling communicatie.

Resultaten
De bestellers zijn volgens het Mentality model een combinatie van postmaterialisten en kosmopolieten. Samen maken zij de ''verantwoordelijken'’ volgens het Vijf tinten groener model van Motivaction. Korte en bondige informatie die op een feitelijke, niet belerende en humoristische manier wordt gebracht is gewenst. Bestellers zijn zich vrij bewust van de voedselverspilling op de UvA en HvA. Echter, zij missen informatie en inzicht hierover. Ook geven zij aan dat vooral anderen volgens hen voor de voedselverspilling zorgen. Bestellers hebben behoefte aan ondersteuning van FS door het verbeteren van het bestelsysteem, het organiseren van een workshop en het ontvangen van feedback.

Conclusie en aanbeveling
Er wordt aanbevolen om een calculatiesysteem te laten implementeren in het bestelsysteem om bestellers door het proces te leiden. Afbeeldingen en duidelijke beschrijvingen moeten worden toegevoegd, zodat er minder misinterpretaties ontstaan. Standaard feedback op de bestelling is wenselijk en zorgt voor gedragsverandering en nieuw gewoontegedrag. Daarnaast zou er een voorlichting, in vorm van een workshop met proeverij, georganiseerd moeten worden voor de bestellers. Voorlichting beïnvloedt gedrag zonder dwang. Een bredere bewustwordingscampagne is aan te raden, hier is vervolgonderzoek naar nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding & Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Datum2023-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk