De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Achtergrond De PEDI‐CAT is een meetinstrument voor het meten van het dagelijks functioneren van kinderen van 1‐21 jaar. Recent is de PEDI‐CAT vertaald in het Nederlands. In Nederland is een landelijke projectgroep bezig met het implementeren van de PEDI‐CAT‐NL. Dit afstudeerproject is een onderdeel van de verdereimplementatie van de PEDI‐CAT‐NL. Doel Het doel van het afstudeerproject is het inventariseren van de eerste gebruikerservaringen van de PEDICAT‐NL bij ouders en professionals. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: ‘’Hoe ervaren ouders en professionals binnen Nederland het gebruik van de PEDI‐CAT‐NL?’’. Werkwijze Bij dit afstudeerproject is gebruik gemaakt van een mixed methods design. Er zijn twee verschillende doelgroepen betrokken; ouders en professionals. Nadat ouders de PEDI‐CAT‐NL hebben ingevuld, zijn de ervaringen op twee manieren geïnventariseerd: met een schriftelijke vragenlijst en door middel van observaties. Daarnaast is aan professionals gevraagd om een vragenlijst in te vullen en later een aanvullende enquête. Resultaten Professionals vinden de PEDI‐CAT‐NL in principe een goed instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het niveau van functioneren, en het geeft hen een handvat voor het aangaan van een gesprek met ouders. Ouders geven aan dat de PEDI‐CAT‐NL een overzichtelijk en duidelijk instrument is. Als knelpunten worden ervaren dat de formulering van de items en de antwoordmogelijkheden niet duidelijk zijn en er regelmatig niet‐relevante items gevraagd worden. Conclusie Het huidige concept van de PEDI‐CAT‐NL wordt als positief ervaren, maar voldoet nog niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Om aan te sluiten bij de verwachtingen en wensen van ouders en professionals zijn er aanbevelingen gedaan over onder andere het verfijnen van normgroepen, de formulering van items en het kritisch kijken naar de CAT‐software.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk