De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vocabulary Acquisition at Hartenlust MAVO

Open access

Vocabulary Acquisition at Hartenlust MAVO

Open access

Samenvatting

De samenvatting is het enige hoofdstuk van dit onderzoek dat in het Nederlands geschreven is. Het onderzoek is verder uitgevoerd in het Engels. De reden voor dit onderzoek was dat de leerlingen op Hartenlust Mavo in Bloemendaal geleerde woorden later in de context niet herkennen. Dit is een probleem omdat de school de leerlingen wilt voorbereiden op de echte wereld. Momenteel zijn de leerlingen niet capabel om woorden die geleerd zijn in een op niveau aangepaste tekst te herkennen, laat staat in een authentieke tekst. Dit onderzoek heeft zich gericht op wat er nodig is om veel voorkomende woorden in het lange termijn geheugen te krijgen en is specifiek gericht op herhalen en het terughalen van woorden. Dit onderzoek gaat ervanuit dat zeven keer herhalen en zeven keer terughalen genoeg is voor woorden om in het lange termijn geheugen terecht te komen (Hedge, 2002; Thornbury, 2002). In dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen receptieve en productieve verwerving van woordenschat en wordt er onderscheidt gemaakt tussen input op niveau en authentieke input. De hoofdvraag ‘In hoeverre zijn de eerste jaar vmbo-t leerlingen op de Hartenlust Mavo blootgesteld aan herhaling en terughalen van woorden voor optimale verwerving van woordenschat?’ wordt onderzocht door middel van vier deelvragen. Twee deelvragen richten zich op in hoeverre de lesmaterialen zich richten op herhaling en het terughalen van woorden en dit is onderzocht aan de hand van observatieformulieren. De derde deelvraag richt zich op hoe de leerlingen thuis met herhaling en het terughalen van woorden omgaan en dit is onderzocht door enquêtes met zes leerlingen. De leerlingen werden uitgekozen op basis van hun resultaat om te zien of hun herhaal-en terughaalproces invloed had op hun cijfer. De laatste vraag richt zich op hoe de docent omgaat met herhaling en het terughalen van woorden en is onderzocht aan de hand van een hardop denkprotocol. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het verwerven van woordenschat een complex proces is waarbij blootstelling aan herhaling en het terughalen van woorden van belang is. De eerstejaars vmbo-t leerlingen op de Hartenlust Mavo worden over het algemeen genoeg blootgesteld aan herhaling met de uitzondering van de leerlingen die woorden thuis minder dan vier keer herhalen. Dit betekent dat als de leerling thuis een woord meer dan vier keer herhaald, op school de input krijgt en de opdrachten in het boek maakt er genoeg blootstelling is. Desalniettemin, als één van deze drie wegvalt of er thuis minder dan vier keer herhaald wordt er niet genoeg blootstelling aan herhaling is. De blootstelling aan het terughalen van woorden is zowel op zichzelf als de input in de les, van het boek en thuis samen insufficiënt. Doordat het onderzoek uitgevoerd is met één eerste klas en één hoofdstuk van het boek zou vervolg onderzoek in onder andere alle eerste klassen ingezet kunnen worden om een specifieker beeld te krijgen. Ook kan vervolg onderzoek zich meer verdiepen in de resultaten van de leerlingen en zich richten op alle vier de leerjaren

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Engels
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk