De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vluchten hoeft niet meer?

Vluchten hoeft niet meer?

Samenvatting

In 1993 zorgde hoogwater op verschillende plaatsen langs
de grote rivieren voor wateroverlast. In 1995 volgde weer een
hoogwatergolf. Omdat getwijfeld werd aan de stabiliteit van de
dijken, werden in januari 1995 in één week tijd circa 250.000
mensen geëvacueerd.
De bijna-overstroming in 1995 was de aanleiding voor een
omvangrijk programma van maatregelen onder de noemer
'Ruimte voor de Rivier'. In 2015 moeten deze maatregelen
gerealiseerd zijn.
Het project Oevergeulvergraving Boven-Rijn is een van deze
maatregelen; gelegen direct bovenstrooms van het punt
waar het Pannerdensch Kanaal zich afsplitst van de Waal. De
hoofdkraan van de waterafvoer in Nederland.
Rijkswaterstaat moet de komende weken een besluit nemen
over het voorkeursalternatief. In deze lunchlezing wordt u
meegenomen in het ontwerpproces. En vervolgens aan u de
keuze!

OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2011-04-21
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk