De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

KCKS Reviewbijeenkomst

Samenvatting

Rurale leefomgevingen zijn, zoals elke leefomgeving, complex. In Noord-Nederland wordt deze complexiteit nog verder geïntensiveerd als gevolg van de maatschappelijke druk die uitgaat van transities in bijvoorbeeld landbouw, energie, wonen en toerisme en de maatschappelijke implicaties daarvan zoals armoede, gentrificatie of groeiende verdeeldheid in en tussen gemeenschappen. Daarnaast vinden waarden die als ruraal worden gezien, zoals bijvoorbeeld ‘noaberschap', zelfredzaamheid en zelfvoorzienendheid, steeds vaker erkenning, bijvoorbeeld in denken over kwaliteit van leven of zorgzaamheid voor anderen of de natuur. Kunst(educatie)praktijken in rurale gebieden hebben in meer of mindere mate met deze complexiteit te maken of spelen hier nadrukkelijk op in. Beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor niet-stedelijke cultuurbeoefening en ook een groeiend aantal kunstprofessionals vestigt zich of werkt in niet-stedelijke contexten. Als Kenniscentrum Kunst en Samenleving geloven we dat de kunsten betekenisgeving en inventiviteit in de samenleving versterken via meerstemmige kunst(educatie)praktijken. Met praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan het geïnformeerd en sensitief zichtbaar en hoorbaar maken van meerdere stemmen in kunstpraktijken in diverse maatschappelijke contexten. De aankomende kenniscentrumbrede review-bijeenkomst staat in het teken van de betekenis van kunst in rurale gebieden. Momenteel lopen er meerdere onderzoeksinitiatieven bij de KCKS-lectoraten die gesitueerd zijn in een rurale context of verbonden zijn aan rurale thematieken. Het doel van deze review is kennismaken met nieuwe en lopende onderzoeksprojecten en onderlinge aanknopingspunten verkennen. Vragen die dienen als leidraad in de presentaties en gesprekken zijn: Welke kunst(educatie)praktijken bestaan er in rurale contexten? Hoe ontstaan en/of nestelen kunst(educatie)praktijken zich in rurale contexten? Op welke manieren werken kunstenaars, musici en kunsteducatoren met rurale thematieken? Wat verstaan we als KCKS onder ruraliteit?

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2024-05-28
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk