De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Webinar Integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving

Webinar Integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving

Samenvatting

Er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen bewoners met een hoge en lage sociaaleconomische status, zowel tussen regio's als binnen gemeenten. Sinds de jaren 80 is van alles gedaan om te proberen deze gezondheidsverschillen te verkleinen, met name via leefstijlinterventies. Dit heeft echter niet geleid tot kleinere gezondheidsverschillen. Er zijn namelijk allerlei factoren van invloed op leefstijl en gezondheid, waaronder de fysieke leefomgeving.Vanuit het lectoraat Gezonde Stad wordt onderzocht hoe de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere leefstijl en een betere gezondheid. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en samenwerking tussen professionals en bewoners. Het centrale thema van deze webinar is hoe kan worden gestimuleerd dat (aankomend) professionals een integrale aanpak hanteren en hiervoor worden toegerust. En zij hoe bewoners hierbij kunnen betrokken.Sprekers:Lector gezonde stad Jeannette Nijkamp; over de samenwerking tussen het lectoraat Gezonde Stad en het Wijklab Floreshuis. Hierbij leren studenten van uiteenlopende studierichtingen in multidisciplinair verband onderzoek te doen, vanuit het hart van de wijk. Jos Meijers, oprichter van de sociale onderneming Toentje en directielid van de Wijkmakers, vertelt vanuit zijn ervaring als verbinder binnen het sociaal- en voedseldomein en over de recent opgerichte academie voor dorps- en wijkontwikkeling. Hier kunnen wijkontwikkelaars van nu en morgen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samen werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Middels een leergang wijkontwikkeling en Werkplaats.Cor Wagenaar, hoogleraar Geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw; over het betrekken van bewoners in Paddepoel bij de herinrichting van hun woonomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van virtual reality.

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2022-04-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk