De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Draagvlak bij herbestemming

de rol van maatschappelijk draagvlak bij herbestemmingsprojecten voor karakteristieke gebouwen: een casestudie naar de Buitenschool in Glimmen

Draagvlak bij herbestemming

de rol van maatschappelijk draagvlak bij herbestemmingsprojecten voor karakteristieke gebouwen: een casestudie naar de Buitenschool in Glimmen

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar acties die initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten kunnen nemen om voor voldoende maatschappelijk draagvlak te zorgen in de omgeving van de locatie. Door een casestudie naar het herbestemmingsproject van de Buitenschool is het begrip draagvlak vanuit de praktijk bekeken. In het kwalitatieve onderzoek zijn achterliggende motieven en meningen gevonden door middel van een semi-gestructureerd diepte-interview met coöperatie de Buitenschool, de initiatiefnemers. Een vergelijking van de resultaten met de theorie en literatuur heeft een aantal bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgeleverd. Het is belangrijk voor initiatiefnemers om de gemeente mee te krijgen in het plan, om naast formele toestemming ook sneller sociale toestemming te kunnen krijgen. Goede, complete en heldere communicatie is nodig om gedurende het hele herbestemmingsproces draagvlak te creëren en te houden. Daarbij moet een goed verhaal rondom het herbestemmingsproject overgebracht worden op de omgeving. Men moet zich kunnen vinden in het verhaal. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het hele proces van draagvlak creëren al heel vroeg begonnen moet worden. Het plan moet vroeg gedeeld worden met de omgeving, waarbij ruimte ontstaat om omwonenden mee te laten denken over het plan. Wilsvorming, samenwerking en actieve betrokkenheid die zo kunnen ontstaan, bepalen de mate van maatschappelijk draagvlak.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
LectoraatMaatschappelijk Vastgoed
Datum2017-01-19
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk