De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professioneel sportmanagement vernieuwen

praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

Professioneel sportmanagement vernieuwen

praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

Samenvatting

In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de maatschappelijke en sociaal-economische impact van het verschijnsel sport zienderogen toe. Alleen al in ons land waren er anno 2007 ruim 118.000 fte betaalde en zo’n anderhalf miljoen vrijwillige werkers actief in de bedrijfstak sport. Rondom het faciliteren van sportbeoefening en de productie en marketing van sportgerelateerde producten en diensten verrichtte een groeiend aantal ondernemers, beleidsfunctionarissen en leidinggevende managers professioneel werk. Onder de noemer sportmanagement ontwikkelde zich de afgelopen decennia in het veranderende sportlandschap langzaam maar zeker een nieuw beroepsdomein. Binnen het domein sportmanagement zijn in deze studie op basis van literatuuronderzoek vier soorten beroepspraktijken onderscheiden: twee op Anglo-Amerikaanse en twee op Rijnlands-Europese leest geschoeide managementpraktijken. In die praktijken creëren verschillende sportorganisaties waarde voor uiteenlopende belanghebbenden. Van een gemeenschappelijke beroepsidentiteit is vooralsnog geen sprake.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Jaar2010
TypeProefschrift
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk