De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het landschap van de toekomst

ontwerpend onderzoek : het ruimtelijk, getalsmatig en objectief doorrekenen en het toepassen van verschillende scenario's binnen de kringlooplandbouw om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Nederland

Het landschap van de toekomst

ontwerpend onderzoek : het ruimtelijk, getalsmatig en objectief doorrekenen en het toepassen van verschillende scenario's binnen de kringlooplandbouw om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Nederland

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een zoektocht voor de vele betrokken actoren. Dit onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties van kringlooplandbouw. Het onderzoek rekent de effecten van kringlooplandbouw door en bepaalt daarmee de capaciteit van het Nederlandse landschap. De doorberekening is gedaan aan de hand van scenario’s. De bevindingen van dit onderzoek zijn hoofdzakelijk dat de bodem centraal moet worden gesteld. Op basis van de landschapstypen en grondsoorten kunnen de beste keuzes worden gemaakt voor kringlooplandbouw. Het rapport beschrijft zes landschapstypen (kustzone, zandgebied, laagveengebied, rivierengebied, zeekleigebied en heuvelland) en vier grondsoorten (klei, zand, löss en veen). Deze landschapstypen en grondsoorten kunnen optimaal worden gebruikt in kringlooplandbouw. Belangrijk om de kringloop in stand te houden en binnen het gesloten karakter hiervan te blijven, is om krachtvoer en kunstmest kritisch te bekijken. Beiden passen niet in het plaatje. Daarom moeten de bestaande en beschikbare nutriënten efficiënt gebruikt worden voor gewas en dier. Een veestapel vormen hierin een knelpunt, omdat de opname van nutriënten hoog is en de vastlegging hiervan laag is. De conclusie van het onderzoek laat zien dat de landbouw heel anders ingericht moet worden, om het land efficiënt te gebruiken. En het betekent daarbij ook een enorme omslag wat betreft de verdeling die we in het huidige systeem kennen. Akkerbouw gewassen zullen zich meer richten op humane voeding, het inbrengen van kunstmest ingeperkt en daarmee krimpt het landbouw areaal. Dit heeft gevolgen voor de landschappen die er bekend zijn in Nederland en zal er in de landbouw rekening gehouden moeten worden met de landschapstypen en grondsoorten die Nederland kent.

Toon meer
OrganisatieHAS Green Academy
LectoraatInnovatief Ondernemen met Natuur
Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw
PartnerProvincie Noord-Brabant
Datum2020-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk